Home

Achtergrond

Conservenindustrie België verhoogt contractprijs erwten

De Belgische conservenindustrie biedt akkerbouwers aan de contractprijs met 1,5 procent te verhogen voor fijne keukenerwten.

De industrie wil 2 procent meer betalen voor grove erwten.

Medewerker Patrick Meulemeester van de Belgische Boerenbond vindt het belangrijk dat de industrie bereid is de contractprijzen te verhogen. "Maar het grote probleem is dat de erwtentelers volgend seizoen worden geconfronteerd met een kostenstijging van ongeveer 10 procent", zegt Meulemeester in een interview met het Vlaamse Informatiecentrum voor de Land- en Tuinbouw (Vilt). "Hierdoor zal hun inkomen met ongeveer 160 euro per hectare dalen."

De contractprijzen voor de oogst van dit jaar waren al verhoogd. Daardoor hebben de erwtentelers een goed seizoen achter de rug. Maar daarmee is volgens Meulemeester het verlies nog niet goedgemaakt waar een aantal bedrijven de drie voorgaande jaren mee zijn geconfronteerd als gevolg van de lage contractprijzen. "Een belangrijke kopzorg is de toenemende productiekosten. Daarom vragen de landbouworganisaties voor de komende teelt een verhoging van de contractprijs met 7 procent."

De fabrikanten van diepvriesgroenten verwijzen naar de marktsituatie. Meulemeester vindt dat echter onvoldoende. "Alleen de prijs voor het zaaizaad stijgt al 3 procent. De voorgestelde prijsverhoging gaat daar al aan op. Alle andere gestegen kosten komen volledig ten laste van de teler."

Of registreer je om te kunnen reageren.