Home

Achtergrond

Chinese kooltelers krap in de middelen

De aparte status van Chinese kool binnen de koolgewassen maakt dat het middelenpakket voor dit gewas zeer krap is.

Dat maakt een adequate bestrijding van insecten en schimmels moeilijk.

Op een bijeenkomst van LTO Groeiservice bij Jac de Craen in Prinsenbeek bediscussieerden Chinese kooltelers de precaire situatie rond de gewasbescherming. Karate Zeon en Spruzit zijn de enige twee toegelaten insecticiden voor een gewasbehandeling. Karate heeft een toelating tegen koolvlieg met nevenwerking tegen onder andere mineervliegen. Spruzit heeft een algemene toelating.

Met deze middelen is het onmogelijk de minerende fruitvlieg adequaat te bestrijden, vooral vanwege het ontbreken van nawerking. Ook is er dit jaar door het seizoen heen een sluimerende ziektedruk van deze mineervlieg. De telers zitten te springen om een systemisch, selectief werkend middel, zodat met veel minder bespuitingen de insecten beter te bestrijden zijn.

Sinds het fungicide Signum niet meer is toegelaten in Chinese kool is Rovral het enige overgebleven middel tegen schimmels. Tegen bijvoorbeeld witte roest is nu geen middel (meer) beschikbaar. "En één middel is natuurlijk wel een heel smalle basis, zeker als je denkt aan resistentiemanagement."

Een aantal telers hebben hun hoop gevestigd op de nieuwe Europese Harmonisatie Wetgeving, waardoor middelen die in een EU land zijn toegelaten in principe ook in een ander EU land mogen worden gebruikt. Volgens anderen hoef je daar niet veel van te verwachten, gezien specifieke ‘regionale’ omstandigheden, zoals de hoeveelheid oppervlakte water in Nederland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.