Home

Achtergrond

China wil boereninkomen verdubbelen in twaalf jaar

Het gemiddelde inkomen van de Chinese boer of tuinder moet in 2020 een keer zo hoog zijn als in 2008.

Dat doel heeft het centraal comité van de Communistische Partij van China vastgesteld.

Het doel moet onder meer bereikt worden door een grondige herziening van het grondstelsel. De plannen moeten een eind maken aan de leegloop van het platteland, de economie versterken en de democratie ten goede komen. De overheid steekt daarbij extra geld in scholing, gezondheidszorg en woningbouw.

Het beschikbare jaarinkomen per hoofd van de plattelandsbevolking bedroeg vorig jaar in China 4.140 yuan (445 euro). Hoewel het inkomen de afgelopen jaren is toegenomen, zegt het centraal comité dat nog steeds sprake is van een zwakke infrastructuur op het platteland.

De impuls moet ervoor zorgen dat de voedselvoorziening in China wordt verbeterd en de armoede op het platteland drastisch vermindert.
Volgens gegevens van de Chinese Communistische Partij is de armoede in China in de afgelopen jaren afgenomen. Waren in 1978 nog 250 miljoen mensen verstoken van inkomen, afgelopen jaar waren dat er nog 15 miljoen. In 2020 moet dat getal tot nul gereduceerd zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.