Home

Achtergrond

Boer is en blijft ondernemer

Het platteland is hot. Het regent rapporten en conferenties. Bedreigend én kansrijk.

Het Nederlandse platteland mag zich in een enorme belangstelling verheugen. De vraag is echter of boeren daar wel zo blij mee moeten zijn. Neem nu de ‘Structuurvisie Randstad 2040’, die begin september werd gepresenteerd. Daar wordt de boer in de Randstad niet blij van. De opstellers van dit rapport hebben het over ‘metropolitane parken’ in Waterland, Midden-Delfland en Deltapoort en dat de landbouw in het Groene Hart een ‘transitie’ moet ondergaan. Het rapport ziet Hyde Park in Londen of Central Park in New York als lichtend voorbeeld. Bepaald geen gebieden waar de landbouw floreert. Van de 215.000 hectare die boeren nu nog bewerken in de Randstad is er in 2040 op zijn best nog maar 180.000 hectare over. En wie weet welke voorwaarden er in de toekomst nog worden gesteld?

Natuurlijk is Nederland een dichtbevolkt land. Het is dus logisch dat de druk op het natuurlijke platteland toeneemt. Dat de boer daar met nadere claims, regels en voorwaarden wordt belast is ook nog wel te billijken. Niet te billijken is als daar niets tegenover staat. Als de boer als parkbeheerder op extra kosten wordt gejaagd, moet daar iets tegenover staan.

Daarmee is absoluut niet gezegd dat die boer verder als subsidieslaaf door het leven moet gaan. Want een natuurlijk platteland biedt ook volop kansen in de vorm van multifunctionele landbouw. Dat onderstreepten de aanwezigen op de European Eemland Conference op de Eemlandhoeve in Bunschoten vorige week ook. Daar werd onder meer onderstreept dat ‘de boer een ondernemer is met een sociale functie’.

Geen holle kreet, maar werkelijkheid. Naar aanleiding van het recent verschenen rapport ‘Het platteland is van alle Nederlanders’, waaruit bleek dat de burger nog steeds een onthutsend romantisch beeld heeft van het platteland, lanceerde een slimme boer vorige week meteen al een ‘Inboeringscursus voor de stedeling’. Ook dat is ondernemen in een natuurlijk platteland.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.