Home

Achtergrond

Belangrijk signaal

De ingewikkelde structuur van Europese besluitvorming zorgt ervoor dat berichten uit Brussel en Straatsburg regelmatig overschat worden.

Zo is het besluit van de landbouwcommissie van het Europees Parlement om overschrijding van de melkquota Europees te verevenen, helaas minder vergaand dan het in eerste instantie lijkt.

De Nederlandse melkveehouderij zou een gat in de lucht springen als de superheffing zou vervallen zolang het totale Europese melkquotum niet wordt volgemolken. Een overschrijding in bijvoorbeeld Nederland zou dan kunnen worden weggestreept tegen onderproductie in andere EU-landen. In dat geval is uitbreiding van de nationale quota en omvang plus tempo waarin dat gebeurt richting de afschaffing van het hele systeem van productiebeheersing, veel minder relevant.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft nu een voorstel voor Europese verevening aanvaard. Dat moet eerst nog door het voltallige Europees Parlement worden overgenomen. Zelfs dan heeft het besluit slechts de status van een advies: de Commissie en de 25 EU-landbouwministers kunnen het zo naast zich neerleggen.

Ondans die kanttekeningen is het tóch een zeer belangrijk signaal vanuit Brussel. Het besluit van de landbouwcommissie verhoogt de druk op Commissaris Fischer Boel en andere tegenstanders van EU-verevening en plaatst de procentendiscussie in een ander licht.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.