Home

Achtergrond

Afzetproblematiek aan de orde op Horti Fair

Marius Varekamp, voorzitter van de Horti Fair-beurs, zette vandaag tijdens de opening van de beurs openlijk vraagtekens bij de huidige afzetstructuren.

"Zijn de huidige afzetstructuren in delen van de tuinbouwcluster nog wel adequaat?", vroeg hij zich af. Hij stelde hardop de vraag of de versnippering aan de afzetzijde van bijvoorbeeld telers niet te groot is geworden.

"Dat geldt vooral voor de groentesector, maar ook in de sierteeltsector is die vraag actueel", zo zei hij. Zeker gezien de malaise in de tuinbouw door de hoge energieprijzen en de lage opbrengstprijzen. Volgens Varekamp is het de vraag of subclustering, van bijvoorbeeld telersbedrijven in telersverenigingen voldoende is. "Dat is namelijk alleen zinvol als er sprake is van toegevoegde waarde in plaats van toegevoegde kosten."

Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland had de eer om te internationale tuinbouwvakbeurs te openen. Hij refereerde aan de economische crisis en gaf aan dat LTO, VNO-NCW en zijn werkgeversorganisatie overleggen met het kabinet over verbetering van het borgstellingskrediet voor mkb. "Hierdoor zouden de banken een stukje van de financiering bij de overheid kunnen neerleggen."

Over het thema van de beurs ‘Duurzaam groeien’, zei hij: "Doe dat niet alleen in productie of in de vorm van energiebesparing, maar probeer ook met het gezondheidsaspect waarde toe te voegen aan jullie product." Als voorbeeld noemde hij tomaten die kanker zouden kunnen voorkomen en kool- en brocollissoorten tegen bepaalde longziekten. Hij raadde de sector aan om met universiteiten zoals die in Wageningen, Nijmegen en Eindhoven samen te werken op dat gebied.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.