Home

Achtergrond

Aardappelcontracten zonder terugleverplicht en met vervanging

De aardappelcontracten krijgen nieuwe afspraken in het geval van afgekeurde partijen en een keuzemogelijkheid voor de zogenoemde terugleverplicht. LTO Nederland en de Vereniging van Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) zijn het eens geworden over enkele aanpassingen in de contracten voor de aardappelteelt, meldt LTO Nederland. De NAV is buiten de gesprekken gehouden.

De aardappeltelers en -verwerkers bereikten overeenstemming over vervangende levering bij afkeuring van aardappelen (bij de teler of bij de verwerker). De teler krijgt voortaan het eenzijdige recht om vervangende aardappelen te leveren onder de voorwaarden dat die zijn geteeld op het eigen bedrijf en passen in het verwerkingspakket van de afnemer. Daarmee kan het vaste prijsdeel van het contract desgewenst worden volgeleverd.

Nieuw bij de terugleverplicht is dat bij het aangaan van contracten de teler de keuzemogelijkheid krijgt te contracteren tot 40 ton per hectare of de hele opbrengst van het perceel. Voordeel is dat de teler nu kan kiezen voor afzet op de vrije markt.

Ook hebben beide partijen een akkoord gesloten over andere onderdelen in de contracten, zoals een aanpassing in het weegprotocol, de tarra (vergoeding voor de maat 35/40 in de 40 mm opwaarts-contracten) en de toevoeging van mediation in de Algemene Leveringsvoorwaarden, zodat in het geval van geschillen er een mogelijkheid is om sneller en tegen lagere kosten gezamenlijk een oplossing te vinden.

Doel van de eerder dit jaar gevoerde gesprekken is een rendabele aardappelteelt in ons land en evenwichtige afspraken in de aardappelcontracten. Beide partijen zijn tevreden over de bereikte resultaten. Jaap Haanstra, voorzitter LTO Akkerbouw, vindt dat met de nieuwe afspraken de positie van de telers wordt verbeterd: “Er zijn belangrijke stappen vooruit gezet, al hadden we graag nog enkele andere wensen gehonoreerd gezien.” Han van den Hoek van McCain toont zich eveneens tevreden met de uitkomsten. ”We hebben lang en intensief overlegd met wederzijds begrip voor elkaars belangen. De uitkomsten zijn een goed en voor beide partijen aanvaardbaar compromis.”

NAV
De Vavi wilde niet praten met de NAV. Als de laatste goede ideeën heeft, kunnen die via de LTO naar voren komen. De NAV praat meer in termen van machtsverschillen tussen de verdeelde individuele telers en de in grote eenheden opererende verwerkende industrie. Desondanks ziet de NAV geen vijand in de aardappelverwerkers en wilde ermee in overleg gaan. De Vavi houdt de boot echter af zonder verdere toelichting.

Lees ook Mededingingsregels zetten aardappeltelers op achterstand

Meer informatie LTO Nederland, 30 oktober 2008: Telers en industrie maken nieuwe afspraken in aardappelcontracten

Meer informatie AGD.nl, 14 oktober 2008: Vavi wil geen gesprek met NAV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.