Home

Achtergrond

Aansprakelijkheid blinde vlek teelt

Telers van groente en fruit lopen aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s door bestaande in- en verkoopvoorwaarden.

De industriegroentesector werkt al wel aan afspraken om de risico’s te beperken.

Volgens Ruud Hoosemans, programmamanager bij LTO, is certificering van de productie voor groente en fruit wel goed geregeld, maar aansprakelijkheid niet. De risico’s groeien door schaalvergroting en het mogelijk verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zorgt de opkomst van gesneden groente voor extra risico’s.

Op een bijeenkomst voor groentetelers in Oirschot noemde hij een aantal voorbeelden van voedselveiligheidsproblemen in groente en fruit, zoals E.coli-besmettingen, maar ook de clavibacterbesmetting in tomaten. Getroffen bedrijven zijn lang uit productie en een procedure voor een aansprakelijkheidsclaim duurt jaren, wat de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt.

Hoosemans toonde passages van de inkoopvoorwaarden van The Greenery uit 2004. Het geldt als model voor hoe afnemers opereren en de kosten van eventuele terugroepacties en andere kosten doorschuiven naar leveranciers. Ook na keuring van het product ligt het aansprakelijkheidsrisico van de inkoopvoorwaarden bij telers, weet hij.

Afzetorganisaties en handelsbedrijven sluiten steeds vaker een aansprakelijkheidsverzekering af om de risico’s af te dekken. “Toch zie je in zulke situaties dat bedrijven de aansprakelijkheid bij telers proberen neer te leggen.”

Volgens LTO doen telers er goed aan in overleg te gaan met leveranciers en afnemers over aansprakelijkheid en modelcontracten op te stellen. Industriegroentetelers zijn al wel ver met afspraken met afnemers over beperking van de aansprakelijkheid. Bij problemen in het eindproduct zijn telers alleen voor de waarde van hun gewas aansprakelijk.

Groentetelers ervaren dat het lastig is om de inkoopvoorwaarden voor hun toeleveranciers te veranderen in hun voordeel. “Een teler is maar een klein bedrijf en kan niet zeggen dat hij een product alleen onder die voorwaarden afneemt”, stelde een groenteteler.

Of registreer je om te kunnen reageren.