Home

Achtergrond 258 x bekeken

50%-regeling voor 32% van uitbreiders met mestverwerking

Van de 578 veehouders die hun varkens- of pluimveebedrijf willen uitbreiden en hun mest gaan verwerken, krijgt 32 % hun aanvraag volgens de 50%-regeling toegekend. Bij deze regeling hoeven de varkens- en pluimveehouders slechts voor de helft van het aantal extra te houden dieren dierrechten te kopen. De verleende ontheffing betreft slechts 24% van de aangevraagde ontheffing voor 1,8 miljoen kilo fosfaat, dat leidde tot 113 ingediende bezwaren. Dit bleek uit de antwoorden van de minister van LNV op vragen uit de Tweede Kamer.

Ondernemers met varkens of kippen die hun mest gaan verwerken, konden in het kader van de 50%-regeling ontheffing aanvragen voor de verplichting dierrechten aan te kopen. Voor de toegekende ontheffing geldt dat mestverbranding binnen 36 maanden gerealiseerd moet worden en voor de overige technieken 18 maanden. Dit leidt tot realisatiedata van achtereenvolgens 15 augustus 2012 en 8 november 2009.

Het plafond van de ontheffing bij mestverbranding is 1 miljoen kilo fosfaat. Die hoeveelheid is volledig toegekend verdeeld over 121 van de 367 aanvragende veehouders. Het plafond voor overige verwerking aan pluimveemest was 400.000 kilo. Deze hoeveelheid mogen 27 van de 63 pluimveehouders benutten. Het plafond voor overige verwerking van varkensmest was 600.000 kilo. Dit werd slechts tot 445.000 kilo toegekend aan 35 van de 148 aanvragende varkenshouders. Bij gevolg greep 68 procent van de veehouders achter het net, waarvan er 113 bezwaar maakten.

Er zijn nog drie bezwaren in behandeling en er lopen nog drie beroepsprocedures bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Hierin is nog geen uitspraak gedaan. Van de afgehandelde bezwaren hebben er tien tot een beroepsprocedure bij het CBb geleid, die zijn afgerond. Daarvan is in zes procedures het beroep gegrond verklaard en moest opnieuw over het bezwaar worden beslist. In twee gevallen heeft dit geleid tot verlening van een ontheffing met een totale omvang van circa 50.000 kilo fosfaat. Tegen twee andere (hernieuwde) beslissingen is wederom beroep ingesteld bij het CBb.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘mestverwerking’

Meer informatie LNV, 1 oktober 2008: Verzoek vc-LNV over de zogenoemde vijftig procent regeling

Meer informatie LNV, 25 juni 2007: Toelichting Regeling ontheffing productierechten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.