Home

Achtergrond

Wijzigingen Belastingtarieven 2008

Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat dit jaar opnieuw fors omlaag. Verder gaat het aanmerkelijk-belangtarief terug naar het oude tarief van 25 %. Dit zijn enkele opvallende zaken uit de aanpassing van de belastingtarieven met ingang van 1 januari 2008. De wijziging van de tarieven en de wijzigingen in de daarmee samenhangende heffingskortingen zijn van directe invloed op de belastingdruk van de boer en de tuinder.

Tarief Box 1
(Belastbaar inkomen in € uit werk en woning; percentage belasting tarief en Premies volksverzekering met hun totaal; heffing over totaal van de schijven in €):

  Jonger dan 65 jaar

 • 0 tot 17.579 (2,45 + 31,15) = 33,60) 5.906
 • 17.579 tot 31.589 (10,70 + 31,15 = 41,85) 11.769
 • 31.589 tot 53.860 (42,00 + 0,00 = 42,00) 21.122
 • 53.860 en hoger (52,00 + 0,00 = 52,00)
 • 65 jaar en ouder

 • van 0 tot 17.579 (2,45 + 13,25 = 15,70) 2.759
 • 17.579 tot 31.589 (10,70 + 13,25 = 23,95) 6.114
 • 31.589 tot 53.860 (42,00 + 0,00 = 42,00) 15.467
 • 15.467 tot 53.860 (52,00 + 0,00 = 52,00)
Tarief Box 2
Het tarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang voor het belastingjaar 2008 bedraagt weer 25 %. Voor het belastingjaar 2007 gold tijdelijk een extra tariefschijf van 22 % voor een aanmerkelijk belang-inkomen lager dan of gelijk aan €250.000.

Tarief Box 3
Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen bedraagt net zoals de voorgaande jaren 30 %. Omdat gerekend wordt met een forfaitair rendement van 4 % over het te belasten vermogen komt de belastingheffing per saldo uit op 1,2 %.

Voor de heffingskortingen zijn de volgende wijzigingen van belang:

 • Stapsgewijs afschaffen van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner.
 • De inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting wordt versterkt.
 • De inkomensafhankelijkheid van de aanvullende combinatiekorting wordt versterkt.
 • Het doel van deze aanpassingen is om werk meer te belonen. Tevens worden degenen met een lager (arbeids)inkomen ‘beloond’ met een hogere heffingskorting.
De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2008
zijn bij winsten in €:
 • van 0 tot 40.000: 20,0 %
 • van 40.000 tot 200.000: 23,0 %
 • vanaf 200.000: 25,5 %
Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over de wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2008.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Belastingplan 2008’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 21 december 2007: Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.