Home

Achtergrond 309 x bekeken

Vrijstellingen schenking en successie; natuurvrijstelling overdrachtsbelasting

De verkrijging van gekwalificeerde natuur wordt nu vrijgesteld van overdrachtsbelasting (6 %). Ieder jaar worden de tarieven en vrijstellingen in het schenking- en successierecht aangepast. Deze bijdrage over de fiscale wijzigingen per 1 januari 2008 behandelt de belangrijkste, naast die van de overdrachtsbelasting.

De percentages van belastingheffing veranderen niet of nauwelijks, net als voorgaande jaren. De praktijk ziet vooral uit naar de vrijstellingsbedragen. Veel mensen benutten ieder jaar de maximale vrijstellingen.

Successierecht
In 2008 gelden onder meer de volgende vrijstellingen in het successierecht:

 • echtgenoten €523.667;
 • jonge kinderen €4.479 per jaar jonger dan 23 jaar met een minimum van €10.150;
 • oudere kinderen €10.150 voor kinderen ouder dan 23 jaar, mits de verkrijging niet meer bedraagt dan €26.852;
 • invalide kinderen €4.479 per jaar jonger dan 23 jaar met een minimum van €13.429 en €10.150 voor kinderen ouder dan 23 jaar;
 • ouders €44.752;
 • andere bloedverwanten in de rechte lijn, met drempel €10.150;
 • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen; volledig vrijgesteld indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang;
 • alle andere gevallen €1.942.
Schenkingsrecht
In 2008 gelden de volgende vrijstellingen in het schenkingsrecht:
  Schenkingen door ouders aan kinderen:
 • per kalenderjaar €4.479;
 • eenmalig €22.379 voor kinderen tussen 18 en 35 jaar mits in de aangifte op de vrijstelling een beroep wordt gedaan.
 • Schenkingen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen:
 • volledig vrijgesteld indien en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
 • Alle andere gevallen vrijstelling tot een bedrag van €2.688 per kalenderjaar. Hier geldt overigens wel een drempel. Onder drempel wordt hier verstaan een vrijstelling die in beginsel vervalt als de verkrijging het maximum van de vrijstelling te boven gaat.
Overdrachtsbelasting
Per 1 januari 2008 is het verkrijgen van natuurgrond voortaan niet meer belast metoverdrachtsbelasting. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is een vrijstelling van toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om heidevelden, rietlanden, moerassen, vennen en kleine rivieren. Als voorwaarde wordt gesteld dat tot minimaal 10 jaar na de verkrijging sprake moet blijven van het behoud en de ontwikkeling van de natuurgrond.

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over de wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2008.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Wijzigingen Belastingtarieven 2008

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Belastingplan 2008’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 21 december 2007: Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.