Home

Achtergrond 2 reacties

Voorzitter Campina: handhaaf interventie

Campina-voorzitter Kees Wantenaar pleit voor een handhaving van een interventiesysteem voor zuivel.

Dat moet prijsdalen opvangen, zei hij vandaag op de nieuwjaarsbijeenkomst van het Productschap Zuivel (PZ). De perspectieven voor de zuivelmarkt zijn de eerstkomende jaren positief, zegt Wantenaar.

"Toch moet je je afvragen hoe je een systeem tegen al te forse prijsdalingen kunt behouden, dat je misschien over enkele jaren nodig hebt", zegt Wantenaar. Hij denkt dat er interventiesystemen te ontwikkelen zijn, die de belastingbetaler geen geld kosten.

PZ-voorzitter Geert Koopstra ziet nog voldoende mogelijkheden voor het voortbestaan van zijn schap na de fusie tussen Campina en Friesland Foods. Daarbij denkt hij vooral aan de ontwikkelingen op het gebied van de diergezondheidszorg. Een samenvoeging met andere productschappen zit er volgens hem voorlopig niet in.

PZ-bestuurder Siem-jan Schenk, tevens voorzitter van de LTO-vakgroep rundveehouderij, pleit voor een importstop uit landen, waar een uitbraak van mond- en klauwzeer dreigt. "Het financiële voordeel van deze import is zeer gering ten opzichte van de risico's", zegt hij.

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector zou het importverbod van nuchtere kalveren uit landen, waar MKZ-uitbraken dreigen, op kunnen nemen in haar voorwaarden volgens Schenk.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  De overheersende kritiek van vrije markt economen is dat landbouwbeleid, dat prijzen ondersteunt of de productie beperkt, betekent dat de consumenten er nadeel van ondervinden (omdat de prijzen en hoeveelheden veranderen) en dat dat nadeel groter is dan het voordeel voor de producenten. Er wordt geredeneerd dat deze verliezen alleen voorkomen kunnen worden door dit markt ingrijpen uit te bannen. Een hele generatie economen en ambtenaren heeft geleerd dat productiebeheersing leidt tot minder economisch voordeel voor de maatschappij en daarom vermeden moet worden, of, als het gebruikt wordt, alleen ten koste van een groot schuldgevoel en veel boetedoening mag worden ingezet.
  Dat is natuurlijk onzin. Het is waar dat je de theoretische economie kunt gebruiken om aan te tonen dat ELKE interventie in de normale werking van vraag en aanbod op de prijs resulteert in 'verliezen vergeleken met prijzen en volumes die door de markt worden bepaald. Dit betekent dat alle veranderingen in vraag- en aanbodcurven die buiten de markt veroorzaakt worden economische inefficiëntie tot gevolg hebben. Als je nou eens kijkt naar de afgelopen paar honderd jaar, welke door de regering gefinancierde activiteiten hebben dan de grootste invloed gehad op de agrarische sector, of anders gezegd: hebben veranderingen teweeggebracht in de vraag- en aanbodcurve van landbouwproducten? Denk je dat het zoiets als marktbeleid is dat soms de productie beperkt, of is het door de belastingbetaler betaald onderzoek en landbouwvoorlichting, beleid voor de herverkaveling van land, beleid gericht op vermindering van de kosten van leningen en input, en de daaraan verbonden projecten die de productiecapaciteit van de landbouw verruimden? Dat wil zeggen, ingrepen van de belastingbetaler in de landbouwmarkten, om het maar eens in economentaal te zeggen, die de aanbodcurve naar rechts hebben doen verschuiven.
  Als je gelooft dat niet overproductie en lage prijzen maar toenemende honger en hogere prijzen het gevolg zouden zijn als die door de belastingbetaler gefinancierde productiebevorderende activiteiten niet hadden plaatsgevonden, dan zie je ook in waarom het zo' n onzin is om je zorgen te maken om de betrekkelijk kleine verstoringen die productiebeheersing hebben teweeggebracht in de markt. In feite zouden landbouweconomen, als ze uitgaan van de standaard welzijnstheorie die alle doctoraal studenten in de landbouweconomie krijgen voorgeschoteld, luidkeels productiebeheersing moeten eisen, of andere middelen om een deel van het voordeel dat consumenten hebben gehad van de door de belastingbetaler verhoogde productie terug te hevelen naar de boeren. Dus als een econoom, politicus of ambtenaar weer eens wijst op het economisch verlies door landbouwbeleid, vraag hem dan maar hoe hij de waarde berekent van het economisch voordeel dat consumenten al eeuwen hebben van door de belastingbetaler betaalde interventies in de markt die de output van de agrarische sector bevorderd hebben. Bron:

  www.nav.nl/content/view/217/51/

 • no-profile-image

  Peter politiek

  Ik zal het wel niet goed begrijpen maar zulk soort berichte gaan met wwemoed aan de tijd van voorheen(veel heel veel rundvlees interventie)weer terug dat de jaarlijkse landbouwuitgaven de begrotingen overschreden;en de gaten als gevolg daarvan weer gedicht moesten worden met gelden van de europesche belastingbetalers/burgers,
  Wij proeven in zulk soort verhalen dat er voorheen voor de leden (grotere zuivelverwerkers) een beter klimaat was als momenteel.
  Zoals achterhaalt deed die tijd geen eerlijke prijs in de schappen voor zuivelproducten doordat in de winkel een prijs betaald moest worden en jaarlijks een bijdrage via belasingen(onstaan door het geldveslindende interventiesysteem.

Of registreer je om te kunnen reageren.