Home

Achtergrond 177 x bekeken

Vier oplossingen voor Hondsbossche Zeewering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoekt vier varianten om de Hondsbossche en Pettemer Zeewering te versterken.

Dit maakte het Hoogheemraadschap vandaag bekend. De verwachting is dat de dijkversterking in 2010 wordt gerealiseerd. De eerste mogelijkheid is het zeewaarts versterken van de dijk door middel van het aanbrengen van extra zand voor de dijk.

De tweede voorziet in versterking van het binnentalud. Dit gebeurt ofwel in combinatie met maatregelen op de kruin ofwel met het verruwen van het buitentalud. De derde optie is een combinatie van beperkte kruinverhoging en versteviging van het buitentalud. De vierde variant is versterking van de dijk door alleen een kruinverhoging.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is momenteel zeer zwak. Eind september maakte het HHNK bekend dat er nog voor het begin van het stormseizoen op 15 oktober 2007 noodmaatregelen moesten worden genomen om de periode tot aan de definitieve versterking te overbruggen.

Uit onderzoek door het ingenieursbureau Witteveen en Bos in opdracht van het HHNK was gebleken dat de 'faalkans' van de zeewering tussen de overgangen met de duinen tussen de 1 op 100 en 1 op 800 ligt. De veiligheidsnorm is 1 op 10.000.

Staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) meldde hierop dat de kans groter is dat er bij storm water over de dijk slaat, maar dat het niet zo is dat de dijk op breken staat. Nieuw onderzoek wees vervolgens uit dat noodmaatregelen niet nodig waren.

De vier varianten staan in de startnotitie voor de milieueffectrapportage (MER) voor de definitieve versterking. In 2008 worden de alternatieven beoordeeld op de effecten voor de omgeving. Het bestuur van het HHNK maakt de uiteindelijke keuze, die de provincie vervolgens weer moet goedkeuren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.