Home

Achtergrond

'Vaste rijpaden niet nadelig voor opbrengst zomergerst en knolselderij'

Het telen van zomergerst en knolselderij op vaste ruggen is niet nadelig voor de opbrengst ten opzichte van de teelt in de vlakke grond of in ruggen die zijn getrokken op gefreesd land.

Dat meldt de website Biokennis naar aanleiding van een experiment met vaste ruggen op biologische bedrijven in het Lauwersmeergebied.

BioWad, een vereniging van biologische boeren in het gebied, wil via de ruggenteelt duurzamer met de grond omgaan en het rendement te verbeteren. Op het proefbedrijf Kollumerwaard en op het bedrijf van Wridzer Bakker wordt onderzocht of ruggenteelt haalbaar is.

Het voordeel van ruggenteelt is dat de organische stof beter in de bovengrond blijft. Bovendien wordt op een vaste rug niet gereden, omdat er ook vaste rijpaden zijn. Dat bevordert een goede bodemstructuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.