Home

Achtergrond 221 x bekeken

Vakheffing snijbloemen en potplanten ongewijzigd in 2008

De vakheffing van het Productschap Tuinbouw (PT) voor snijbloemen en potplanten blijft in 2008 gelijk aan die in 2007.

De heffing voor teeltmateriaal van bloemen en planten is daarentegen verlaagd, zo meldt het schap.

Voor telers en importeurs van snijbloemen en potplanten komt de vakheffing in 2008 uit op 0,82 procent, berekend over de verkoopwaarde. Hiervan mogen zij 0,31 procent doorberekenen aan hun afnemers. Als de bloemen en planten in Nederland geveild worden houden de veilingen het kopers- en verkopersdeel voor het PT in. Praktisch gezien bedraagt de vakheffing in 2008 voor telers 0,51 procent en voor handelaren o,31 procent. Hiermee is de heffing ongewijzigd in vergelijking met 2007.

Daarnaast int het PT ook de heffing voor het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG). Hierbij gaat het om een heffing van 0,09 procent die alleen opgelegd wordt bij de kopers (handelaren) van bloemen en planten. Voor de kopers komt de totale heffing voor 2008 dan uit op 0,4 procent. Dit tarief gold ook in 2007.

Vakheffing voor bloemen en potplanten wordt geheven over producten die in Nederland geteeld zijn en over import uit landen buiten de Europese Unie.

Voor bedrijven die teeltmateriaal van bloemen en potplanten verhandelen daalt de heffing in 2008. Met ingang van 1 januari jongstleden komt de heffing van het PT uit op 0,05 procent die wordt berekend over de omzet. In 2007 was de PT-heffing voor teeltmateriaal 0,204 procent. De heffing voor bloemzaden blijft in 2008 ongewijzigd ten opzichte van 2007.

Of registreer je om te kunnen reageren.