Home

Achtergrond

Tuinders minst optimistisch

Tuinbouwondernemers zijn het minst optimistisch van alle agrariërs over het bedrijfsresultaat dat ze dit jaar gaan halen ten opzichte van vorig jaar.

Dit blijkt uit een enquête onder ruim 430 agrariërs waarmee GIBO Groep Accountants en Adviseurs de verwachtingen van ondernemers voor het komende jaar peilt. Andere agrarische sectoren zijn optimistischer gestemd. Vooral de melkveehouders (90%) en de intensieve veehouders (90%) zien betere kansen voor het nieuwe jaar. Van de akkerbouwers zegt 78 procent een beter jaar te verwachten. De tuinbouw, scoorde met 66% het laagst.

Omdat over alle sectoren heen ruim tachtig procent van de agrarische ondernemers in Nederland een beter resultaat verwacht in 2008, leidt dit tot een grote investeringsbereidheid. Volgens de uitkomsten van de enquêtes gaat 65% van de tuinbouwbedrijven dit jaar investeren. Onder melkveehouders is dit het hoogst; 85 procent. Van de ondervraagden is bijna 25% is van plan om in 2008 meer werk uit te besteden of meer personeel aan te nemen. Van de 439 agrarische ondernemers gaf maar liefst 8% aan een internationale activiteit te willen ontplooien.

Als doelstellingen noemen bedrijven voor dit jaar met stip kostenverlaging door een betere efficiency (69%) met behulp van automatisering, mechanisatie of arbeidsefficiency. Het investeren in kennis & innovatie (45%) en schaalvergroting (43%) nemen een goede tweede plaats en derde plaats in. In de intensieve veehouderij en de tuinbouw wordt het verbeteren van de marketing en afzet relatief veel genoemd als belangrijke uitdaging.

De grootste bedreigingen voor de land- en tuinbouw zijn: nieuwe wet- en regelgeving voor het mestbeleid (56%), de stijgende energiekosten (46%), de stijgende rentekosten (43%) en de dreiging van dierziekten en fytosanitaire regels (42%). Specifiek ziet de tuin- en akkerbouw de nieuwe regels voor gewasbescherming als een punt van zorg.

Of registreer je om te kunnen reageren.