Home

Achtergrond 208 x bekeken

'Suikerbietenareaal neemt 10 tot 15 procent af'

Suiker Unie schat in dat het suikerbietenareaal 10 tot 15 procent afneemt.

Uit de zaadbestellingen die zijn verwerkt bij de suikerindustrie, valt op te maken dat er in 2008 aanzienlijk minder suikerbieten worden gezaaid dan vorig jaar. Dat meldt bieteninstituut IRS.

Bij het opmaken van de tussenbalans blijkt dat het aandeel van de bietencysteaaltjesresistente rassen belangrijk is gestegen van 3,8 naar 6,7 procent. Vooral voor het nog slechts twee jaar onderzochte ras Theresa KWS bestond veel belangstelling.

Het aandeel suikerbietenrassen met rhizoctoniaresistentie is nagenoeg gelijk gebleven (was 17,3 en is nu 17,5 procent). Piranha wordt in de categorie rhizoctoniaresistente rassen het grootst met 8,2 procent. Shakira, met een hoog suikergehalte, is nog steeds het meest bestelde ras. Het aandeel van het tweede ras Coyote is iets gedaald.

Het marktaandeel van de nieuwe rassen is nu 17,3 procent. Vorig jaar was dat 32,9 procent, in 2006 6,4 procent, in 2005 44 procent en in 2004 20 procent. Opvallend is dat er dit jaar zes rassen zijn besteld (totaal marktaandeel van 4,0 procent), die het derde jaar van het rassenonderzoek nog moeten afronden. Het aandeel speciaal pillenzaad, behandeld met Gaucho, steeg iets (van 70 naar 72 procent).

Of registreer je om te kunnen reageren.