Home

Achtergrond

Rust moet terug aan het mestfront

De balans in de mestmarkt is helemaal zoek. Veel verschillende partijen hebben daar elk hun eigen invloed op.

Veehouders moeten volgens, John van Paassen voorzitter en Joan van den Heuvel manager van Mestac, het heft in eigen hand nemen om rust aan het mestfront te creëren.

De belangrijkste afnemende partij van dierlijke mest zijn akkerbouwers. Onbewerkte drijfmest zal in de toekomst de grootste afzetmarkt blijven. Vooral in het voorjaar willen akkerbouwers homogene kwaliteitsmest met vooraf bekende gehaltes. Een goede basisbemesting voor het nieuwe teeltseizoen vraagt daarom.

Vreemd is het dat kwaliteitsmest te weinig beloond wordt. Akkerbouwers die in het voorjaar mest krijgen, moeten flink worden bijbetaald. Daarnaast zijn er veel akkerbouwers die geen mest kúnnen krijgen vanwege het gebrek aan opslag en transportmiddelen in de regio. Het besef bij akkerbouwers moet groeien dat het ontvangen van dierlijke mest steeds moeilijker zal worden omdat de uitrijdperiode korter wordt. Extra opslagen creëren is een noodzakelijke oplossing om maximaal gebruik te kunnen maken van waardevolle mineralen.

Akkerbouworganisaties werken vaak met kortetermijnoplossingen. Ze geven voorlichting aan akkerbouwers en hebben een rol in de bijbetaling van een teeltseizoen. Ongeacht de afzetprijs van mest blijft hun marge vaak hetzelfde. Vaak ontbreekt het bij hen aan een langetermijnvisie waar ze mineralen de komende tien jaar vandaan willen halen.

Intermediairs zijn momenteel de spil in het Nederlandse mestnetwerk. Ze hebben de touwtjes stevig in handen, maar deze groep is heel divers. Van bedrijven die netjes werken, tot 'snelle jongens'. De eerste categorie gaat voor continuïteit, rijdt met goede wagens vaak in ploegendiensten en investeert in opslag om het hele jaar zo efficiënt mogelijk te werken. De 'snelle jongens' zijn vaak slecht georganiseerd en rijden alleen wanneer het hun uitkomt en ’goud’ te verdienen valt. Zij ontwrichten de mestmarkt.

Mestac is van mening dat ook maar weinig boeren de mestafzet op een duurzame manier hebben geregeld. Er zijn veehouders die hun intermediair 30 euro of meer betaalden per ton mest. Ze zijn zelf hoofdverantwoordelijken voor die belachelijke prijzen en forse bijbetalingen bij afnemers. Nu de afzetprijzen de pan uitrijzen, zoeken steeds meer veehouders een oplossing via een coöperatieve aanpak zoals Mestac. Ook de beperking van de mestproductie op veebedrijven verdient nog meer aandacht. Veehouders moeten druk op de voerbranche uitoefenen om hier ook energie in te steken.

Voerfabrikanten lijken zich nog af te sluiten voor het mestprobleem. Het drukt hun rendement op korte termijn. Zij zijn echter één van de belangrijkste schakels in de mineralenketen. Een aanpak op de manier van voedselveiligheid met de initiatieven TrustQ en Safe Feed om de gemeenschappelijke mineralengehaltes te verlagen is wenselijk.

Landbouworganisaties zijn invloedrijk in Den Haag maar onvoldoende in de mestmarkt. Vaak zien organisaties met lede ogen aan dat er op steeds meer plekken niet volgens de regels wordt gewerkt. Dit is onbetaalbaar. Zo wordt op grote schaal mestverwerking gepromoot, terwijl sommige initiatieven simpelweg niet legaal te werk gaan. Deze praktijken kunnen ons op den duur in de vingers snijden.

Ook de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen om het huidige mestbeleid tot een succes te maken. Zo gaat circa 10 procent van het jaarlijkse verbruik aan aardgas op aan de productie van kunstmest. Dit is maatschappelijk gezien onverantwoord. Van dierlijke mest via verwerking kunstmestvervangers maken zou mogelijk een haalbare en betaalbare optie zijn.

Een andere partij om de visie op de mestafzet van veehouders beter tussen de oren te krijgen, is de geldverstrekker. Banken moeten veehouders vaker een spiegel voorhouden en erop wijzen dat mestafzetkosten vaak hoger zijn dan financieringskosten. Veehouders moeten gestimuleerd worden een eigen visie te ontwikkelen op een gestructureerde mestafzet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.