Home

Achtergrond

Pachters zijn terughoudender met onderverhuur

Pachters van Domeingrond zijn steeds voorzichtiger geworden in het onderverhuren van hun land.

Deze tendens is merkbaar, stelt Rutger Steenbeek van adviesbureau Gibo Groep. De terughoudendheid lijkt een gevolg te zijn van het aangescherpte beleid van Domeinen. Door aanpassingen in de pachtwet is de beheerder van rijksgronden scherper gaan optreden in gevallen waarin niet wordt voldaan aan het pachtcontract. Dit is het geval bij onderverhuur.

"Als hierover vragen zijn adviseren wij pachters heel voorzichtig te zijn als ze die richting opdenken." Steenbeek vindt de commotie over het aangescherpte beleid van Domeinen "opgeklopt".

LTO Noord voorzitter Ton Leijten van de afdeling Noordoostpolder merkt dat een aantal leden zelf hun zaken beter op een rijtje is gaan zetten. "Of het concreet te merken is dat er minder grond onderverhuurd wordt is een tweede, maar er wordt wel meer gezocht naar tussenoplossingen." De pachters zelf zwijgen als het gaat om verhuur van grond.

Olga Hoekstra

Of registreer je om te kunnen reageren.