Home

Achtergrond 1 reactie

Openheid van belang

Boeren verwijten Friesland Foods een gebrekkige en te late communicatie met de leden.

Dat maakten veel leden duidelijk op de jongerendag van de zuivelcoöperatie. Ten dele is die kritiek terecht, ten dele echter ook niet.

De Nederlandse coöperaties blinken niet uit in openheid. Dat geldt ook voor Friesland Foods. Boeren krijgen veel te horen tijdens regiobijeenkomten, maar verder communiceert het concern vooral met de achterban via het ledenblad. Dat erkent ook bestuursvoorzitter Sybren Attema. Afgelopen jaar had de onderneming, net als beoogd fusiepartner Campina, opener kunnen zijn over de melkprijsaanpassingen en de concurrentie van de spotmarkt.

Je hoeft leden echt niet naar de mond te praten om begrip te krijgen. Hoe minder je zegt, zeker in hectische tijden, hoe groter het onbegrip en ruimte voor misverstanden en roddels. Zeker als nieuws wel via RMO's en leveranciers op het erf komt. Meer openheid had de ondernemingen wellicht minder leden gekost. Internet, e-mail en SMS zijn prima hulpmiddelen voor een concern om snel en adequaat te informeren.

Waar Friesland Foods en Campina terecht over zwegen,is het fusieonderzoek. Dit soort verkenningen is zeer precair, waarbij de kleinste rimpeling het delicate proces kan verstoren. Het is dan ook logisch dat de besturen hebben gekozen niets te zeggen, ledenvergadering of niet.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    de boer

    Het vertrouwen in de cooperatie wordt er niet groter op als de pers het eerder weet dan de "eigenaren???"/leveranciers. Want wat verkennende gesprekken? Hoe geloofwaardig is dat? Vele maanden is men al bezig, en zoals ik het uit een gesprek met de cooperatie begrepen heb, is het rond.

Of registreer je om te kunnen reageren.