Home

Achtergrond 10 reacties

Onteigening schaadt boer

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) vindt dat de overheid vaker onteigening moet kunnen toepassen om de doelstellingen voor nieuwe natuur te kunnen halen.

In een advies aan minister Verburg noemt de raad het dwaas dat voor de aanleg van (spoor)wegen en woonwijken dit middel wel kan worden gebruikt, maar voor natuur principieel niet.

De RLG komt tot zijn opmerkelijke standpunt door de haperende voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Vrijwillige verwerving van grond en agrarisch natuurbeheer leveren onvoldoende resultaat om de ambitieuze doelstellingen van het kabinet te halen. Verburg heeft daarom onteigening nodig, aldus de RLG.

Vreemd genoeg gaat de raad slechts van één gegeven uit: hoe krijgen we het voor elkaar dat de overheid de hoeveelheid natuur kan ontwikkelen die het kabinet zich ten doel stelt? De RLG stelt zich niet de vraag of de ideeën van het kabinet wel haalbaar zijn en of het daarvoor voldoende geld over heeft.

Door die eenzijdige insteek komt de raad zelfs tot de onbegrijpelijke conclusie dat onteigening in het belang van boeren kan zijn. Gedwongen verkoop is natuurlijk nooit eigenbelang. Boeren gaan niet weg omdat zij het nut van verplaatsing of de aangeboden locatie niet zien zitten, of omdat de overheid te weinig biedt. Onteigening schaadt zo hun belang én de natuur, omdat daar dan zeker geen draagvlak voor is.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  landbouw is ook natuur

  Wel ja leg nog maar wat natuur aan: kan de tarwe en de melk nog war duurder worden!En ja in Brazilie is afgelopen jaar weer een 300.000ha bos in landbouw omgezet!

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Wat kan beleid maken toch eenvoudig worden op deze manier!
  Jee maakt eerst natuurbeleid dat dusdanig bureaucratisch en omslachtig is dat niemand er meer aan mee wil werken en vervolgens krijg je eeninstrument in handen om die natuur toch te kunnen verwezenlijken. Daarmee is de hoop op een beter beleid inzake beheersovereenkomsten in een keer vervlogen. Dit betere beleid zal er dan zeker niet komen, want als je grond dan toevallig in of bij een of ander aangewezen gebied ligt, weet je toch al dat je het kwijt raakt.
  Dus veehouders waarom je nog houden aan de regels van het mestbeleid, als iedereen de grenzen dan maar overschrijdt, worden de normen misschien ook wel versoepeld.

 • no-profile-image

  Kubelink

  Hé Gertje, ene A. Hitler heeft de autobaan geïntroduceerd. Zullen we dat voortaan dan ook maar niet meer gebruiken?

 • no-profile-image

  gert

  onteigenen van grond is door stalin bedacht,en die heeft blijkbaar navolgelingen

 • no-profile-image

  de Boer

  Het zal wel te kort om de bocht zijn, maar boeren hebben een inkomen uit het land. Mijn vraag is: wat brengt een stuk "natuur" op om zichzelf te kunnen bedruipen?

 • no-profile-image

  Jan van 't Ende

  Onteigenen is en grote inbreuk op het recht vasn eigendom. Voorzover het in nederland voorkomt vindt dan ook een goede compensatie plaats denk aan grond voor wegenaanleg en woningbouw.
  In andere gevallen waarbij er een beroep wordt gedaan op bezit van een ander wordt een vrijwillige overeenkomst gesloten.
  Voor (agrarich) natuurbeheer kunnen overeenkomsten worden gesloten. De voorwaarden zijn onvoldoende om boeren bereid te vinden natuur te ontwikkelen. De meest juiste oplossing een zakelijke prijs te bieden. In de Nederlandsesamenleving is dit de werkwijze om zaken te regelen. Ook boeren maken deel uit van de samenleving en zijn bereid op zakelijke gronden te handelen.

 • no-profile-image

  Reuversweerd

  Onteigening voor natuur is absoluut uit den boze. Incidenteel, voor een klein stuk, heeft het tot gevolg dat er altijd afstandsproblemen zullen ontstaan t.o.v. het betrokken agrarisch bedrijf. Onteigening van aanzienlijke oppervlaktes, dus van één of meer bedrijven zal alléén dan moeten kunnen plaats vinden indien men geheel en "Ruimschoots" verplaatst kan worden dan wel in gelijke zin "Naar tevredenheid" kan worden schadeloos gesteld. In de laatste tijd gaat onze overheid absoluut over de schreef met de uitvoering van haar "Milieuplanologie" dan wel haar planologische "Watervrees" en dat nog wel t.b.v. private rechtspersonen; SBB,Natuurmonumenten.
  Agrarisch dagblad schreef op 12.4.j.l. nog een artikel over "Oostvaarderswold", waarbij andermaal helder wordt dat er respectloos met de landbouw/veehouderij
  wordt omgesprongen. De arrogantie van de macht onder welke dekmantel dan ook, moet worden onderuit gehaald. Het blijkt maar weer eens dat dezelfde minister van landbouw met een andere pet op er belang bij heeft dat er boeren verdwijnen. Ik hoor of zie van die kant geen enkele tegenkracht. Er is sprake van "Dictatoriale democratie". In die gevallen zoals bij ons, waarbij er eerst maar even een PKB-tje werd gevestigd, zodat dat gegeven iedere behoudende activteit onderuit kan halen; immers, de PKB overheerst alles en maakt elke democratische handeling zinloos. De inspraak vóór het instellen van de PKB was op zichzelf al een wassen neus; bij elk steekhoudend argument werd o.a. Natura 2000 van stal gehaald.
  Welk majeur belang er dan ook de hoofdrol speelt, het is belachelijk dat er eerste klas landbouwgebieden, zoals ook die o.a. in de Flevopolder, Wieringermeer en elders, met een inmiddels rijke menselijke historie en bloeiende bedrijven en in mijn geval zijn er zelfs 3 nog in gebruik zijnde Rijksmonumenten betrokken, moeten verdwijnen, het is te gek voor woorden dat dit plaats kan vinden. De ware politieke aard van die partijen die de letter C in hun naam hebben geeft nu de schijn van het aloude regime in het oosteblok. Met ondersteuning vooral vanuit de agrarische wereld zijn die partijen groot geworden en kennelijk laten ze zich de passie preken door die politieke geesten die slechts tot afbraak genegen zijn.
  Het verbaast me dat er geen feitelijke tegenkracht(en) kunnen worden gemobiliseerd, al was het alleen maar om alle financieel/sociaal/economische gevolgen te bezien. Tot slot worden we dan getroost met de bestemming die agrarisch blijft en als je dan al boer kunt blijven wordt je voor geld op achtestand gezet.

 • no-profile-image

  ton

  Toch raar eigenlijk, als een boer van de gemeente grond wil pachten dan gaat dit bij inschrijving; de hoogste bieder mag voor één jaar de grond bewerken. Voor aspergegronden en hoogsalderende gewassen gelden voor langer durende pacht een flinke opslag. Zo wil men maximaal beuren van de uit te geven pachtgronden.
  Toch krom dat als diezelfde overheid van de boer grond wil hebben voor natuur (ter compensatie van infra, industrie of anders) dan wordt hij er vanaf gekukeld door onteigening en wil men de vraagprijs niet te betalen. Dit lijkt me toch echt meten met twee maten of mogen we zeggen pure machtsmisbruik

 • no-profile-image

  EHS

  Bij het vaststellen van de EHS is door de overheid uitgedragen dat de uitvoering volledig op vrijwillige basis zou zijn. Door daar nu op terug te komen laat de overheid zien hoe onbetrouwbaar ze is. Afspraken horen nagekomen te worden. Eerlijk duurt het langst!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Mieke

  Het soort natuurbescherming dat grote afgesloten terreinen opeist, waar "natuurontwikkeling" (een gotspe) door grote grazers plaatsvindt en dat de mens natuurlijk al helemaal niet in de buurt wil hebben, hebben we nu meer dan genoeg. Laat de cultuurgrond in stand en schakel de boeren in bij deze vorm van particulier natuurbeheer. Maar dan natuurlijk op goede voorwaarden en op basis van rechtszekerheid. Zij zullen een beter natuurbeheer weten te realiseren, waar voor trekvogels en weidevogels WEL plaats is. Nederland is daartoe door internationale regelgeing gehouden. De grote natuurgebieden hebben een verarming in biodiversiteit opgeleverd en behoud en een opleving van de waardering van onze mooie cultuurlandschappen, waar de dieren met meer plezier vertoeven. We krijgen dan weer de natuurbescherming terug van Thijsse, die ook erop uit was om ook de natuur te behouden - maar de natuurbeleving de mens niet te onthouden. De toegankelijkheid en wijs gebruik van de natuur staan daarbij voorop: Wise use in plaats van no use.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.