Home

Achtergrond

Onderzoek organische stof op duinzandgronden

Wageningen UR start een onderzoek om beter inzicht in de organische stof-huishouding van duinzandgronden te krijgen.

Op basis hiervan komt er een adviessysteem voor telers van bollen, vaste planten en zomerbloemen. Het onderzoek loopt tot eind 2011.

Organische stof breekt op duinzandgrond sneller af dan op de andere zandgronden. Het is nog niet duidelijk hoeveel sneller deze afbraak precies is, dit wordt door metingen in kaart gebracht.

Het organische stofgehalte kan worden verhoogd door het toevoegen van producten als groencompost, gewasresten en stalmest. Het te ontwikkelen adviessysteem helpt telers bij het nemen van beslissingen rond bijvoorbeeld het al of niet aan de bodem toevoegen van organisch materiaal.

Plant Research International, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en voorlichter Henk van den Berg voeren het onderzoek uit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.