Home

Achtergrond

Onderzoek naar organische stof duinzandgronden

Wageningen UR start onderzoek naar het beste beheer van organische stof op duinzandgronden.

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een beter inzicht in de organische stofhuishouding van duinzandgronden en het ontwikkelen van een adviessysteem. Dit adviessysteem moet de telers van bollen, vaste planten en zomerbloemen op duinzandgronden ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen rond het aan de bodem toevoegen van organisch materiaal. Het onderzoek loopt tot eind 2011.

De afbraak van de organische stof in de bodem wordt voor Nederlandse zandgrond geschat op ruim 4 procent per jaar. Bij een goed beheer van de organische stof wordt voldoende organisch materiaal aan de bodem toegevoegd, zodat achteruitgang voorkomen kan worden. Maar vaak wordt een te sterke daling van het gehalte aan organische stof pas te laat opgemerkt. Dit probleem geldt voor vooral voor bollen, vaste planten en zomerbloemen.

Het Productschap Tuinbouw heeft het onderzoekvoorstel van Plant Research International, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en voorlichter Henk van den Berg goedgekeurd en financiert het onderzoek. Het project wordt begeleid door vertegenwoordigers van de Vereniging van Vasteplantenkwekers, de Landelijke gewascommissie zomerbloemen, de productgroep Hyacint, en een vertegenwoordiger van het Milieuplatform van de KAVB.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.