Home

Achtergrond 198 x bekeken

Milieubelasting boomkwekerij sterk gedaald

De milieubelasting per ha in de teelt van boomkwekerijgewassen is in 2005 met 79 procent gedaald ten opzichte van het ijkjaar 1998.

Dat blijkt uit de 2e milieurapportage boom- en vasteplantenteelt die woensdag aan de NBvB is gepresenteerd.

In het convenant duurzame gewasbescherming is de inspanningsverplichting opgenomen om in 2010 een vermindering van de milieubelasting van 95 procent te realiseren ten opzichte van 1998. De tussentijdse doelstelling van 75 procent vermindering is ruimschoots gehaald.

Uit de rapportage over 2005 die door PPO Bomen is opgesteld, blijkt dat het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in kg per ha ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van 1998. De milieubelasting per ha nam echter flink af. Dit is een gevolg van veranderingen in het middelenpakket.

Om de milieubelasting verder terug te dringen wordt aanbevolen om alternatieven te zoeken voor de meest belastende middelen. Ook is volgens het rapport een deel van de boomkwekers onvoldoende bekend met maatregelen die de milieubelasting kunnen verminderen.

Aanbevolen wordt de kennis te verbreden via studiegroepen, betere voorlichting via de spuitlicentie en via internet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.