Home

Achtergrond

Meer overtredingen bij asbestverwijdering

Bij het verwijderen van het kankerverwekkende asbest worden meer overtredingen geconstateerd dan voorheen.

Bij ruim de helft van de controles die de Arbeidsinspectie de afgelopen jaren heeft gedaan bij de sloop van gebouwen en andere objecten waarin asbest zat, bleek iets mis. Eerder stuitte inspecteurs nog bij 40 procent van de controles op overtredingen.

Dat heeft de Arbeidsinspectie donderdag bekendgemaakt. De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken heeft in 2005 en 2006 op ruim 1680 slooplocaties gecontroleerd. De stijging komt voor een deel door meer gerichte controles op plekken, waarbij een vermoede bestond dat er iets mis was.

Bij overtredingen waren werknemers aan de slag zonder een goed werkplan. Ook waren werkzaamheden niet, zoals verplicht is, aangemeld. Bovendien werd bij het slopen onvoldoende gedaan om de concentraties asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te houden en werd afval niet goed afgesloten afgevoerd.

Door het inademen van asbestvezels kunnen mensen kanker krijgen. Daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken. Ook gelden er strenge regels voor het verwijderen van de (bouw)stof en mag asbest alleen gestort worden op 26 speciale stortplaatsen in Nederland.

Maar ook op driekwart van de stortplaatsen waar asbesthoudend afval terechtkomt, blijkt iets mis. Werkgevers van de stortplaatsen onderschatten volgens de Arbeidsinspectie de risico’s van blootstelling aan asbest. Personeel wordt bijvoorbeeld niet voorgelicht over de gevaren en een aantal stortplaatsen doet te weinig om de concentraties asbest zo laag mogelijk te houden.

De Arbeidsinspectie kondigde aan dat ze streng blijft controleren. Daarbij zijn ook de Inspectie Werk en Inkomen, de VROM-inspectie en de gemeentelijk milieudiensten betrokken. De controles zullen zich weer vooral richten op ”notoire overtreders”. Ook zijn betrokken brancheorganisaties gesommeerd om actie te ondernemen, zodat hun leden zich beter aan de regels houden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.