Home

Achtergrond

Meer geld bij leden

Vermogensplan van melkveevakbond is goed voor een nieuwe zuivelcoöperatie.

Boeren die lid zijn van verschillende coöperaties hebben een mooi kapitaaltje in die bedrijven zitten. Levert u bijvoorbeeld melk aan Campina en betrekt u voer van Cehave Landbouwbelang, dan kan het oplopen tot een half miljoen of meer, afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Mooi geld, waar u als boer bij zou willen kunnen. Logisch dus dat de vakbond van melkveehouders (NMV) vooruitlopend op de fusie van Campina en Friesland Foods vraagt om een soort afbetalingsregeling: niet alleen bij het einde van het boerenbedrijf (zoals gebruikelijk), maar ook als boeren opstappen bij de coöperatie. Ook dan moet het geld terug naar de vertrekkende boer. De NMV betracht redelijkheid: om acute problemen te verhinderen, stelt de bond een geleidelijke terugbetaling voor van 12 jaar. Als boeren plotseling met z’n allen weglopen, stort de coöperatie desondanks niet meteen in elkaar.

Het voorstel heeft niet alleen het voordeel dat de boer over zijn kapitaal kan beschikken. Het houdt ook de directie van de coöperatie scherp. Nu kan deze in veel gevallen vanuit de leunstoel ondernemen. Ze zit comfortabel op een enorme buffer van eigen vermogen, heeft de leden aan zich gebonden en voelt niet de druk van aandeelhouders die om rendement vragen. Akkoord, die druk van hijgerige aandeelhouders kan de directie tot riskante kortetermijnbesluiten forceren (zoals bij rendementsgedreven beurgenoteerde bedrijven). Maar bij veel landbouwcoöperaties kan een harder afrekenmodel van de directie zeker geen kwaad. Zij zal beter presteren, op straffe van weglopen van de leden.

Veel buitenlandse coöperaties hebben een vergelijkbare verandering al ondergaan, blijkt uit een overzicht in deze Boerderij. Meer dan 50 procent van het vermogen van buitenlandse coöperaties staat op naam van de boer. In Nederland is dat gemiddeld veel minder: 22 procent. Het kan geen kwaad het plan van de NMV eens te toetsen aan de voorbeelden in het buitenland.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.