Home

Achtergrond

Landbouw moet emissie broeikasgassen 16 procent verminderen

De totale uitstoot van broeikasgassen moet 20 procent omlaag in Europa voor 2020. De grotere bedrijven krijgen een systeem van emissierechten die verhandelbaar zijn. De overige bedrijven vallen onder aparte normen. In Nederland moet de laatste groep bedrijven hun CO2-emissie met 16 procent verminderen. Hier vallen meeste agrarische bedrijven onder. De grootste tuinbouwbedrijven komen in de groep met emissiehandel. Daarnaast moet Nederland 14 procent van het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen halen. Deze richtlijnen maakte de Europese Commissie 23 januari 2008 bekend.

Onder een versterkt Europees emissiehandelssysteem (ETS) krijgen de industrie en de energiesector samen één Europees emissieplafond dat in 2020 21 procent lager ligt dan het niveau in 2005. Een belangrijk uitgangspunt van het systeem is dat emissierechten worden geveild. Hierbij wordt de hoeveelheid te veilen rechten over de lidstaten verdeeld op basis van historische emissies en nationale welvaart.

Voor de sectoren die buiten het ETS vallen moet Nederland 16 procent reductie van broeikasgassen tot stand brengen (gemiddelde EU 10 procent). De normen gelden in vergelijking met 2005; ten opzichte van 1990 is het 20 procent. Het ministerie van Vrom spreekt over een kabinetsambitie van 30 procent reductie ten opzichte van 1990. De gevraagde bijdrage door de Europese Commissie valt dus binnen de nationale ambitie.

Over de norm van 14 procent hernieuwbare energie van het totale verbruik zei minister Cramer: “Dat zal nog een aardige dobber worden, gezien het feit dat dat percentage nu op 2,5 ligt.” De minister wil onder meer de hoeveelheid windenergie verdubbelen. Ook stelde de Europese Commissie duurzaamheidscriteria vast voor de productie van biobrandstoffen. Verder wil de commissie het gebruik van afvang en opslag van CO2 regelen in EU-verband.

Het Europese Parlement en de Milieuraad moeten zich nog over de voorstellen van de commissie uitspreken. Het pakket klimaatmaatregelen heeft alvast de instemming van minister Cramer van Vrom.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘broeikasgassen’

Meer informatie Minister Cramer van VROM over Brussels klimaatpakket

Meer informatie Website EU 23 januari 2008 ‘Building a global low-carbon economy’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.