Home

Achtergrond 10 reacties

Landbouw kan eigen CO2-probleem oplossen, meent Greenpeace

De agrarische sector is een grote CO2-vervuiler, maar kan de eigen problemen ook grotendeels of geheel zelf oplossen.

Dit kan met name door minder braaklegging, een lager kunstmestgebruik, minder zware grondbewerkingen, het sparen van natuur en door een lagere consumptie van vlees.

Dit concludeert de universiteit van Aberdeen in een rapport dat is opgesteld in opdracht van Greenpeace.

In totaal is de landbouw volgens het onderzoek verantwoordelijk voor 17 tot 32 procent van alle broeikasgassen die veroorzaakt zijn door de mens.

De belangrijkste bron van CO2-emissies (of equivalenten daarvan) is de uitstoot van stikstof-oxyden uit agrarische bodems. Dit komt met name van het gebruik van kunstmest en dierlijke mest. Methaanuitstoot van vee komt op de tweede plaats. Verbranding van biomassa en teelt van rijst in natte akkers zijn de derde en vierde belangrijkste bronnen.

De grote onzekerheidsmarge voor de CO2-uitstoot, waar de onderzoekers mee werken, wordt onder meer veroorzaakt door de onduidelijkheid over het aandeel in de emissies van ontgonnen natuurgronden.

Door minder gronden braak te leggen, minder vlees te produceren, de rijstteelt te veranderen, minder stikstof en bestrijdingsmiddelen te gebruiken en door het percentage organische stof in gronden te verhogen kan de uitstoot van schadelijke broekasgassen vanuit de landbouw sterk worden beperkt. De sector zou in theorie zelfs een netto-vastlegger van broeikasgassen kunnen worden.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Naar ik begrepen heb is organische stof in de bodem de grootste vastlegger van CO2. Dit betekent twee dingen: Om afbraak van organische stof te voorkomen moeten akkers met voldoende organische mest bemest worden. Dit kan dierlijke of plantaardig zijn. Het organische stof gehalte van akkerland en grasland is veel hoger dan van natuurgrond/woeste grond. Het verschralen van akkerland/grasland naar natuur leidt dus tot een enorme CO2 toename. Efficiente landbouw met bemesting naar behoefte zou dus de oplossing moeten zijn.

 • no-profile-image

  gert

  ze zijn onduidelijk over de emissie van natuurgronden,logisch,de landbouw moet weer de zwarte piet toegespeeld worden!

 • no-profile-image

  Hans

  Onderzoeken is leuk voor mensen welke vergeten zijn dat de wereld bevolking 1,5 miljard groter is als in hun gedachten. In deze wereld is er al voedsel schaarste. Greenpeace en consorten praten over een landbouw als die waarheid gaat worden sterven er per dag miljoenen mensen aan de honger . Zo'n onderzoek moet je ook doen boven moerassen en natuur gebieden en bovendien ook op plaatsen in Afrika waar de grootste hongersnood heerst. Misschien is daar wel meer uitstoot als op plaaten waar de planten goed groeien.

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Beankt NMV dat jullie de waarheid duidelijk bij de film van Thieme haar club met andere wetenschappelijke rapporten konden weerleggen.Dat echt die koeien niet de oorzaak zijn van van al die broeikasgassen is wel duidelijk.Je proefde even iets van het zondebok mechanisme.Denk dat Greenpeace een uitdagende goed onderbouwde stuk heeft geschreven.Met een zwak aftreksel van Thieme haar film over vlees. Maar ook zaken waar we nog geen weet van hebben in de natuur.
  Eindelijk eens het zintuig de neus weer gebruiken.Immers gezonde bodems ruiken. Doe de geurproef. Stinkende bodems zijn als moerassen zonder zuurstof.
  Als we in vervolg ook nog een de naam methaangas vervangen door moerasgas.
  Dan schrik je wat 30 jaar natuurbeleid. Conclussie politiek van mensen die alleen het zicht hebben op het gras tussen de straatstenen.Zo zie je de verplichte mestinjektie voorbij komen sinds 1982 welke bodems heeft verpest en vele vogels heeft laten verhongeren in het voorjaar .Laat maaien rond de langste dag is nu eindelijk geschrapt bij natuurclubs jammer voor de vroeger rijke weidevogel gebieden en het belastinggeld voor deze promotie. Evalueer nu eens 30 jaar natuurbeleid anno 2008 en ga eens luisteren naar de natuurwetten. Koeien en auto's gaan echt anders met CO2 om.Een gemiddeld hektare grasland legt 20.000 kg CO2 vast dit is wel boerenland,boeren mogen best trots zijn op bodems met veel wormen dat dat zijn de goedkoopste zwijgende arbeiders voor de mensheid,geef ze dan ook organische mest dat is de uitdaging voor de toekomst.Gezonde bodems geven gezondvoedsel en leggen CO2 vast.

 • no-profile-image

  roel

  kunnen de grote steden met al dat verkeer ook hun co2-probleem zelf oplossen ?

 • no-profile-image

  verberne

  LTO, WANNEER GAAN JULLIE DE LANDELIJKE MEDIA DE ECHTE WAARHEID UIT DE DOEKEN DOEN???
  Onlangs was prof. Rabbinge op televisie in het programma Buitenhof. Hij wees erop dat er wereldwijd ernstige voedselschaarste gaat optreden . In het gebied Deurne zijn een aantal vrouwen actief die hieromtrent reeds actief de media bewerkt hebben en al eens aangekaart hebben dat prof. Rabbinge de aangewezen persoon is om aan te tonen dat de duurzame landbouw in Nederland gefaciliteerd moet worden. Zo kan Nederland en de EU verdere ontbossing en de import van dieronvriendelijk vlees voorkomen. Daarin past ook inzetten op meer aanwending van dierlijke mest, om zodoende import van granen vanuit bv Zuid- Amerika te voorkomen.Verder kan hij aantonen dat het omzetten van goede landbouwgrond in Nederland tegen het licht van voedselschaarste niet meer van deze tijd is. Dus ZLTO leg uw oor te luister bij uw vrouwelijke achterban, want die hebben tenminste een mondiale langetermijnvisie!!

 • no-profile-image

  henk

  in brazilie kappen ze de oerwouden,in de eu wordt al veel vlees ingevoerd uit brazilie.als we hier minder vlees produceren,komt er nog meer uit brazilie,worden er nog meer oerwouden gekapt

 • no-profile-image

  arend

  Dat waardeloze greenpeace zal de agrarische sector weer wat in het oor naaien.

 • no-profile-image

  roel

  natuurmonumenten en staatsbosbeheer bezitten veel moerasgebieden,maar liggen echt niet wakker van de uitstoot van methaangas,integendeel ze hebben nog veel plannen om gebieden onder water te zetten,hypocriet zijn ze wel.
  !

 • no-profile-image

  ton

  Allereerst roept een onderzoek waarbij een marge van 100% op de resultaten wordt aangehouden vraagtekens op ten aanzien van de betrouwbaarheid. Dit nog even los van het feit dat een belanghebbende partij opdrachtgever is.
  Van de schadelijke broeikasgassen bestaat 3-9% uit methaan.
  Recent onderzoek heeft uitgewezen dat tropische regenwouden voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de methaanuitstoot op deze aardbol.
  Ook vernatting en peilverhogingvan (natuur)gebieden leidt tot verhoogde methaanuitstoot omdat er afbraak van organische stof in een anaerobe omgeving plaatsvindt. Al met al te kort door de bocht om met het vingertje enkel naar de landbouw te wijzen als het over methaanuitstoot gaat.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.