Home

Achtergrond 175 x bekeken

LLTB wil besluitvorming LOG's duwtje geven

Met een folder bestemd voor gemeenteraadsleden en collegeleden doet de Limburgse land en tuinbouwbond (LLTB) een poging om de besluitvorming rond de aanwijzing van Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) vlot te trekken.

"Wij constateren dat een aantal ondernemers ver is met plannen voor bedrijven in de landbouwontwikkelingsgebieden", stelt LLTB voorzitter Noud Janssen. "Die ondernemers kunnen echter niet vooruit doordat de besluitvorming voor aanwijzing en invulling van de LOG’s in de gemeenten stagneert."

In de folder zet de LLTB op een rij hoe de reconstructie in de afgelopen tien jaar tot stand is gekomen. De varkenspest van 1997 vormde destijds de aanleiding voor de reconstructiewet, waarbij intensieve veehouderijbedrijven geclusterd in specifieke daartoe aangewezen gebieden bij elkaar gevestigd moesten worden. Later werd bedacht dat dit beleid ook goed zou passen in het natuur en milieubeleid.

In de folder wijst de LLTB erop dat de landbouw in dit reconstructiebeleid aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en ten volle aan dit beleid heeft meegewerkt. Nu het er echter op aankomt om de landbouwontwikkelingsgebieden definitief aan te wijzen en in te richten stagneert het proces en worden ondernemers geremd in hun bedrijfsvoering.

"Je ziet vaak dat de plaatselijke politici niet het lef heeft om knopen door te hakken en gebieden definitief aan te wijzen", aldus Janssen. "Met de folder hopen wij ze een stuk achtergrondinformatie te geven zodat ze een gefundeerd besluit kunnen nemen."

Volgens Janssen beginnen discussies over de LOG’s en de invulling ervan ook steeds meer door elkaar te lopen. Janssen noemt als voorbeeld het geplande LOG in de omgeving van Horst. Dat is nog niet definitief aangewezen, maar een groep ondernemers heeft al zeer concrete plannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.