Home

Achtergrond

Koninginnedag in Makkum en Franeker

Koningin Beatrix viert Koninginnedag dit jaar in Friesland. De vorstin en haar familie bezoeken op 30 april Makkum en Franeker.

Commissaris van de Koningin Ed Nijpels en de burgemeesters van de gemeenten Wûnseradiel en Franekeradeel nodigden de familie uit. Nijpels is zeer verheugd dat hij op zijn laatste dag als commissaris van de Koningin in Friesland de vorstin in de provincie mag begroeten.
Makkum is de grootste plaats van de Friese plattelandsgemeente Wûnseradiel, die uit 27 dorpen bestaat. De plaats is ontstaan uit een boerendorpje op een terp en een handelsnederzetting bij de sluis naar de Zuiderzee. In de zeventiende eeuw werd Makkum een welvarende handelsplaats. Makkum dankt zijn bekendheid aan het aardewerk, de scheepsbouw en de jachthavens en een groot recreatiegebied.
De stad Franeker vormt met zestien dorpen de gemeente Franekeradeel. De voormalige universiteitsstad Franeker beschikt over vele monumentale panden, zoals het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, het oude stadhuis uit de zestiende eeuw en de Martinikerk. Daarnaast is Franeker bekend van de kaatssport: jaarlijks vindt op het 'Sjûkelân' de belangrijkste en bekendste kaatswedstrijd van Nederland plaats, de PC.
Het is de derde keer dat leden van de koninklijke familie de Koninginnedagviering bijwonen in Friesland. In 1982 bezochten zij Harlingen en in 1993 Vlieland en Sneek.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.