Home

Achtergrond 221 x bekeken

Klimaat vraagt kameraadschap

De landbouw speelt een belangrijke rol in de klimaatambities van de Europese Commissie. Om de klimaatdoelen te behalen hebben innoverende boeren, de rijksoverheid, provincies, gemeenten en de EU elkaar nodig, meent Esther de Lange.

Esther de Lange (CDA) is lid van het Europees Parlement.

Vorige week legde de Europese Commissie een aantal ambitieuze klimaatvoorstellen op tafel. Europa's doelstellingen op dit gebied waren al een aantal jaren bekend: in 2020 een verlaging van de CO2-uitstoot met 20 procent, een energiebesparing van 20 procent en 20 procent duurzame energie. De huidige voorstellen gaan over de uitwerking van deze algemene 20-20-20 doelstelling en de bijdrage die de individuele lidstaten daaraan te leveren hebben.

Het zullen flinke onderhandelingen worden, waarbij lidstaten een zo gunstig mogelijke positie voor zichzelf zullen proberen te krijgen. Tegelijkertijd roept de milieubeweging dat de plannen niet ver genoeg gaan, terwijl de industrielobby juist pleit voor een afzwakking van de voorstellen. Duidelijk is in ieder geval dat Nederland en Europa de landbouwsector nodig hebben bij de verwezenlijking van deze klimaatambities.

Zo zal in ons land de agrarische sector een centrale rol spelen bij de verlaging van de uitstoot van CO2. Door bijvoorbeeld het opslaan van en gebruik van zonne- en aardwarmte verwacht de glastuinbouw in 2020, bij voldoende financiële en bestuurlijke ruimte, de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 45 procent terug te kunnen brengen ten opzichte van 1990.

Ook op het gebied van hernieuwbare energie zal de landbouwsector een flink steentje bijdragen, bijvoorbeeld via de productie van biobrandstoffen. De gebruikte biobrandstoffen moeten wel een CO2-besparing van tenminste 35 procent leveren en mogen niet afkomstig zijn van ontbost land. Verder moeten we niet te veel afhankelijk worden van geïmporteerde biomassa en inzetten op een duurzame bio-energieketen in Nederland en Europa. De verdere ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstoffen biedt in dit licht binnen Europa belangrijke mogelijkheden.

De klimaatvoorstellen van de Europese Commissie bieden dus kansen voor de landbouw, op het gebied van de afzet van producten en het duurzame gebruik van reststoffen, maar vooral op het gebied van innovatie. Om ervoor te zorgen dat dit potentieel ook volledig benut wordt, dient de overheid echter ook haar verantwoordelijkheid te nemen.

Slagen we erin de juiste kaders te stellen, zowel nationaal als Europees, dan zal de landbouwsector naast zijn rol als voedselproducent en landschapsbeheerder ook een onmisbare bijdrage leveren aan Europa's klimaatambities.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.