Home

Achtergrond

Kans voor verbreding

LNV maakt €8 miljoen vrij; mits zakelijkheid voorop staat, moet het kunnen lukken.

Verbrede landbouw heeft de wind mee. Het ministerie van LNV geeft er de komende 4 jaar €8 miljoen stimuleringsgeld aan uit. Boeren moeten meer aan burgers kunnen verdienen door met recreatie, zorg of streekproducten te beginnen. Er ligt volgens minister Verburg, die er een taskforce voor heeft geïnstalleerd, nog €600 miljoen omzet voor het oprapen. Dat is een verdubbeling. Er is plaats in deze markten voor 15.000 extra boeren. Als positief bijeffect wordt het herstelde contact tussen boer en burger benadrukt.

Dat enthousiasme werkt aanstekelijk, maar dient ook gerelativeerd te worden. Ook vorige kabinetten schetsten maar al te graag de markten die braak liggen. Oud-minister Veerman beschreef ze in zijn toekomstvisie ‘Kiezen voor Landbouw’.

En onderzoeksinstituten als Wageningen Universiteit hebben telkens gehamerd op de mogelijkheden voor vaak kleine boeren. Er zijn dikke fotoboeken met voorbeeldbedrijven verschenen.

Een goed voorbeeld doet goed volgen, luidt de zegswijze. Toch is de verbrede landbouw relatief klein. De €600 miljoen jaaromzet steekt schril af tegen de €20 miljard die de landbouw jaarlijks aan waarde realiseert. Aan het boereninkomen draagt het per bedrijf een bescheiden 20 procent bij, al zijn er altijd uitschieters naar boven, zoals het paardenbedrijf in deze Boerderij.

Zij die de kansen benadrukken, vergeten niet zelden de bedreigingen te noemen. Wie de fietsende recreant van boer naar boer stuurt, gunt de burger een kijkje in de stal, maar riskeert ook ziekte-insleep. Wat weegt dan het zwaarst: een goed imago of een gezonde veestapel?

Het goede nieuws is niettemin dat de taskforce gaat werken aan verdere professionalisering en bundeling van krachten. Als (bijvoorbeeld) zorgboeren samenwerken, worden ze een serieuze partij voor zorgverzekeraars. Zo zijn er zeker meer mogelijkheden te vinden met een zakelijk perspectief. Met die ambitie voor ogen, verdient de taskforce alle steun.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.