Home

Achtergrond

Kabinet begrenst energieaftrek

Investeringen in energiezuinige middelen, die uitkomen boven een vastgesteld maximum, komen vanaf dit jaar niet meer in aanmerking voor belastingaftrek.

Het is een van de maatregelen waartoe het kabinet heeft besloten om te voorkomen dat het budget voor energie-investeringsaftrek (EIA) weer wordt overschreden, net als voorgaande jaren. Daarnaast komen sommige middelen ook al in aanmerking voor de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie, SDE.

Voor warmtekrachtinstallaties (WKK’s) die worden aangedreven met een zuigermotor geldt een maximum investeringsbedrag van 350 euro per kilowatt; voor overige WKK’s ligt het maximum op 600 euro per kilowatt.

Ook voor wind- en zonne-energie gelden maxima. Bij windenergie wordt daarbij onderscheid gemaakt in turbines op Nederlands grondgebied en elders; daarnaast gelden verschillende maxima voor kleine en grote turbines.

Verder zijn de rendementseisen voor verschillende installaties aangescherpt. Aanscherpingen zijn er ook voor het voorbewerken van biomassa tot brandstof; zo komt het maken van brandstof door fermenteren, (anaëroob) vergisten en drogen niet meer in aanmerking voor EIA.

Zes nieuwe bedrijfsmiddelen zijn toegevoegd aan de lijst subsidiabele middelen; daaronder injectiebeluchting voor kassen en de ketel gestookt met biomassa. Zestien middelen zijn afgevoerd van de lijst.

De EIA bestaat sinds 1997. Ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen kunnen 44 procent van het investeringsbedrag fiscaal aftrekken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.