Home

Achtergrond 215 x bekeken

Invoering banksparen en minder ziektekosten in 2008

Een van de ingrijpendste wijzigingen per 1 januari 2008 is de invoering van het zogenoemde banksparen. Deze nieuwe – fiscaal vriendelijke – manier om te sparen voor de oude dag zal een geduchte concurrent worden van de traditionele lijfrenteproducten van verzekeraars. Verder zijn de mogelijkheden voor de aftrek van ziektekosten drastisch beperkt. Dit heeft met name gevolgen voor de oudere ondernemer.

BanksparenMet ingang van 1 januari 2008 komt er een nieuwe fiscale faciliteit voor sparen via een speciale lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht. Deze nieuwe producten worden aangeboden door de banken en andere financiële instellingen. De regeling komt er in het kort op neer dat de inleg in een dergelijke speciale lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht fiscaal gelijk wordt behandeld als premies die worden betaald voor een lijfrenteverzekering.

De voorwaarden voor de lijfrentespaarrekening en het lijfrentebeleggingsrecht om voor aftrek van de ingelegde bedragen in aanmerking te komen, komen in grote lijnen overeen met de voorwaarden die gelden voor aftrek van lijfrentepremies. Als voldaan is aan de voorwaarden voor lijfrentepremie-aftrek, gelden voor de hoogte van de premie-aftrek de volgende regels:

  • betaalde bedragen zijn aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan 65 jaar. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij de berekening van de jaarruimte zijn het inkomen en de pensioenaangroei van het voorafgaande kalenderjaar bepalend;
  • de jaarruimte bedraagt maximaal €17.817 (€25.663);
  • de reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van depremiegrondslag met een maximum van €6.590 (€6.492). Voor de belastingplichtige die op 1 januari 2008 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt het maximumbedrag van €6.590 (€6.492) verhoogd tot €13.016 (€12.823).
De aftrek voor bedragen betaald voor een lijfrentespaarrekening of -beleggingsrecht geldt met ingang van 2008. Terugwenteling van de aftrek voor dergelijke betalingen uit 2008 naar 2007 is dus niet mogelijk.

Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en premies van lijfrenten voormeerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximaal aftrekbedrag.

Aftrek ziektekostenDe aftrek buitengewone uitgaven wordt ernstig versoberd.In 2008 vervalt de aftrek voor:

  • de standaardpremie voor de Zorgverzekeringswet;
  • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
  • de bijdragevervangende belasting voor gemoedsbezwaarden;
  • de bijdrage van mensen die in het buitenland wonen en in hun woonland recht op zorg hebben die Nederland betaalt;
  • vergelijkbare uitgaven op grond van een buitenlandse regeling;
  • uitgaven die vallen binnen het eigen risico van de Zorgverzekeringswet.
In verband met het vervallen van deze aftrek, wordt ter (gedeeltelijke) compensatie de drempel voor de aftrek van buitengewone uitgaven verlaagd van 11,5% naar 1,65% van het 'drempelinkomen'. Het drempelinkomen is het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoongebonden aftrek.

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over de wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2008.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Wijzigingen Belastingtarieven 2008

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Belastingplan 2008’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 21 december 2007: Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.