Home

Achtergrond 174 x bekeken

IMF: minder groei in 2008

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeiramingen voor dit jaar opnieuw naar beneden bijgesteld.

Uit een tussentijdse rapportage die het IMF vandaag naar buiten bracht, blijkt dat de wereldeconomie dit jaar 4,1 procent zal groeien, tegen 4,9 procent vorig jaar. Met name de groei in de Verenigde Staten en de eurozone zal dit jaar lager uitvallen dan verwacht.

Volgens het IMF zal de economische groei van de VS dit jaar uitkomen op 1,5 procent, wat 0,4 procentpunt lager is dan waar eerder vanuit werd gegaan. In 2007 bedroeg de groei in de VS 2,2 procent. Ook de eurozone moet rekening met een lager groeicijfer. De expansie zal dit jaar uitkomen op 1,6 procent, wat 0,5 procentpunt lager is dan bij de vorige raming.

De groeicijfers over het afgelopen jaar zijn uiteindelijk licht hoger uitgevallen dan waar het IMF in oktober nog vanuit ging. Op dit moment zijn het echter vooral neerwaartse risico's voor ontwikkelde landen die de overhand hebben. De opkomende economieën zoals China en India blijven in tegenstelling tot de ontwikkelde landen sterk presteren. De vooruitzichten voor deze groep zijn voor dit jaar nauwelijks veranderd.

De westerse economieën ondervinden momenteel tegenwind door de problemen op de kredietmarkt. Die hebben bij banken tot onderling wantrouwen geleid, waardoor ze minder geneigd zijn tot leningen aan elkaar. Ook ten aanzien van consumenten en bedrijven lijkt de afgelopen tijd sprake van een grotere terughoudendheid. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken refereerde daar vorige week ook al aan.

Het grote risico voor nu is dat de problemen op de financiële markten kunnen leiden tot een verminderde vraag naar producten in ontwikkelde landen. Dat kan zijn weerslag hebben op opkomende markten en ontwikkelingslanden, aldus het IMF. Centrale banken staan volgens het fonds voor de lastige taak een afweging te maken tussen de groeirisico's enerzijds en oplopende inflatie anderzijds. Door een eventuele daling van de olieprijs zou de inflatiedruk wel kunnen verminderen.

Het IMF komt in de rapportage ook met groeiramingen over het vierde kwartaal. Die geven een beter beeld van de afnemende groei die zich momenteel voordoet. Het IMF gaat ervan uit dat de Amerikaanse economie in het laatste kwartaal van 2007 met 2,6 procent is gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op dezelfde manier komt het IMF in het vierde kwartaal van dit jaar uit op een groei van 0,8 procent. Bij de eurozone gaat het in dat geval om 1,3 procent in het vierde kwartaal van 2008, tegen 2,3 procent in 2007.

Het rapport van het IMF komt aan de vooravond van een nieuw rentebesluit in de VS. De financiële markten speculeren op een nieuwe renteverlaging in de VS. Vorige week ging het stelsel van Amerikaanse centrale banken onverwachts over tot een forse renteverlaging van 0,75 procentpunt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.