Home

Achtergrond

Hoge fosfaatheffing bij nalaten herbemonstering mest

Een agrarier laat 7,5 hectare land begrazen door schapen. Voor bemesting van zijn land laat hij 138.300 kilo dunne kalvermest op zijn land uitrijden in 2003. Vanwege een extreem hoog percentage fosfaat volgens de bemonstering denkt de veehouder dat die ongeldig is en dat hij geen fosfaatheffing hoeft te betalen. De inspecteur van Dienst Regelingen legt echter een heffing van €4.338 op. De schapenhouder gaat tevergeefs in hoger beroep.

De veehouder deed verfijnde aangifte van mest in het kader van Minas. De genoemde partij mest blijkt volgens de bemonstering 679 kilo fosfaat te bevatten; dat resulteert in een overschot van 482 kilo. Maar de veehouder geeft een overschot van 0 kilo op. Hij denkt dat het gevonden percentage zo hoog is ten opzichte van eerdere jaren, dat dit percentage niet gebruikt hoeft te worden.

De rechtbank en het gerechtshof in Leeuwarden geven echter de inspecteur gelijk. De schapenhouder had tot 10 dagen na de uitslag van de bemonstering her-analyse van de monsters moeten aanvragen. Een opmerking van de zoon over het opzuigen van de mest uit de gierkelder van de leverancier mag niet helpen: het al of niet mixen van de mest voor het opzuigen in de giertank en de opzuigslang hierbij hoog of laag in de kelder hangen, maken verschil voor het fosfaatgehalte. Integendeel, waarschijnlijk is in het betreffende jaar dikkere mest aan de schapenhouder geleverd. De schapenhouder had de mest beter kunnen opslaan tot na de uitslag van de bemonstering in plaats van direct uit te laten rijden op zijn land. Nu ontkomt hij niet aan betaling van de fosfaatheffing. De gratis 138.300 kilo mest wordt nu duur betaald.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘MINAS’

Meer informatie Uitspraak hof Leeuwarden, 21 december 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.