Home

Achtergrond 176 x bekeken

Gulden middenweg

De invoering van eigen kwaliteitssystemen voor diertransporten is opgeschoven naar 1 april. Landbouwminister gerda Verburg geeft de betrokken organisaties tot die datum de tijd de protocollen op de punten van onafhankelijke controle en sancties bij overtredingen in orde te maken.

Verburg geeft daarmee opnieuw niet blijk van standvastigheid: de kwaliteitssystemen die de ingetrokken brancheprotocollen moeten vervangen, hadden al op 1 januari klaar moeten zijn. De linkse oppositie is dan ook boos, omdat een door de Kamer aangenomen motie verplicht stelt dat de systemen op 1 januari operationeel zijn.

De minister is echter niet tevreden over de concept-voorstellen van de Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee en de Stichting Dierwaardig Vervoer. Verburg staat daar in beginsel wel achter, maar de voorstellen moeten op een aantal punten nog worden verbeterd.

Op zich heeft de oppositie gelijk dat Verburg de transportsector had moeten dwingen de eigen kwaliteitssystemen op 1 januari rond te hebben. Zij kiest nu voor de gulden middenweg, waardoor in de praktijk nu toch al met de systemen wordt gewerkt. En dat lijkt belangrijker dan de hele zaak platleggen, gezien de hoeveelheid deelnemende vervoerders (203 van de 290 transporteurs, 14 van de 18 verzamelplaatsen) - waardoor boeren niet met klepkeuringen worden geconfronteerd.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.