Home

Achtergrond

Grond 26 % duurder in 2007, quotum onderuit

In 2007 steeg de grondprijs met 26 % naar €36.500 per hectare. De prijs van het melkquotum is bezig in te zakken met het einde ervan in zicht. Die zakte van €0,35 per % vet naar €0,22 per % vet. Woonboerderijen waren met een prijs van €524.000 4.8 % duurder dan vorig jaar. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2007 van de makelaars van NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed, dat ze bekendmaakten op 18 januari 2008.

Grond
Prijsstijgingen van grond worden veroorzaakt door agrariërs die willen uitbreiden, ondernemers die elders zijn uitgekocht of vraag van projectontwikkelaars in verband met in het verschiet liggende woningbouwprojecten. Het aanbod van goede percelen grond dan wel complete bedrijven met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden is gering. Aanbod kwam vooral van agrariërs die willen stoppen en kleinere bedrijven aanbieden, zo analyseerden de makelaars.

In de agrarische sector is net als op de woningmarkt sprake van sterke regionale verschillen. In het Noorden was de prijs slechts €26.000 per hectare grond, terwijl in het Oosten en Westen de prijzen opliepen tot €40.000 per hectare. In het Zuiden vonden de kopers de grond blijkbaar al duur, want de prijs steeg slechts €1.000. Grasland zit onder aan de prijstabel en bouwland bovenin. Een verdere prijsstijging is mogelijk als de grond ‘heet’ is. Dat wil zeggen dat er binnen 5 à 10 jaar woningen komen. De makelaars waarschuwen dat niet alle transacties van 2007 verwerkt zijn door de invoering van een systeem, zodat deelcijfers voorzichtig bekeken moeten worden.

Melkquotum en toeslagrechten
De prijs voor melkquotum maakte al in 2006 een vrije val. Deze zakte in 2007 nog verder tot het historische dieptepunt in augustus van €0,16 per % vet. In september trok de prijs weer iets aan, waarbij dit eind december uitkwam op €0,22. Alleen de groeiers die nog sterk willen uitbreiden, kopen met als doel direct te produceren.

De verwachting van de agrarische makelaars dat toeslagrechten een nieuwe markt zouden creëren is niet bewaarheid. Dit is mede te wijten aan de onzekerheid die heerst of de overheid wel uitbetaalt. Er wordt bij de makelaars ook nog weinig naar gevraagd. Daar waar grond wordt verkocht worden toeslagrechten wel eens meegenomen, prijsindicaties daarbij zijn dan 1,5 à 2 keer de nominale waarde.

Glastuinbouw
De glastuinbouw vormt een specifieke sector waarin slechts een paar NVM-makelaars ‘thuis’ zijn. Deze constateren dat gunstig gelegen percelen onbebouwd in het Westland en intussen ook in het Oostland behoorlijk aan de prijs zijn (€100 per vierkante meter). Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden om elektra te leveren aan het net via warmte-krachtkoppeling (WKK). Grond onder bestaande bedrijven stijgt beperkt mee, maar is sterk afhankelijk van de oppervlakte van de kavel en de ligging. De prijs varieert van €30 tot €75 per vierkante meter. In de omgeving van Aalsmeer blijft de opwaartse prijsontwikkeling achter.

Landelijk onroerend goed
Er is sprake van stijgende prijzen mede omdat er een redelijke vraag is naar (woon)boerderijen in het buitengebied. In de meeste gevallen is circa 1 hectare weiland voldoende. De locatie is wel belangrijk, evenals de staat van onderhoud van de gebouwen. Particulieren willen over het algemeen weinig klussen. Ze breken liever af voor nieuwbouw. Het makelaarsrapport gaat ook in op de rol van de locale en provinciale overheden met betrekking tot herbestemming van de gebouwen. Per regio merken de makelaars hierin verschillen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘grondprijzen’

Meer informatie NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed over de prijzen van vastgoed in 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.