Home

Achtergrond 17 reacties

Gen-mais Monsanto zet ecosysteem op zijn kop

Monsanto heeft vergunning om zijn NK603-mais te verbouwen in verschillende regio's in Nederland. Daarbij gaat het de multinational alleen om het verdienen van geld, meent Kartika Liotard. De schadelijke gevolgen voor voedselveiligheid, biodiversiteit en dierenwelzijn deert de onderneming niet, stelt zij.

Kartika Liotard is lid van het Europees Parlement voor de SP

In juli 2004 keurde Europa na zware Amerikaanse en Canadese druk de NK603-mais van Monsanto goed voor gebruik als veevoeder. Monsanto is niet een vriendelijk Belgisch bedrijf zoals eerder in de regionale pers gesteld, maar een agressieve Amerikaanse mulitnational en actief over de hele wereld.

De NK603-mais is door Monsanto niet ontwikkeld omdat het betere mais zou zijn, maar enkel omdat deze resistent is tegen haar eigen onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp. Geld is de enige drijfveer. De gevolgen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en biodiversiteit zijn voor Monsanto niet interessant maar des te meer voor Raalte, Gemert-Brakel, Borger-Odoorn en Lelystad, de gemeenten waar de multinational op grond van een vergunning van het ministerie van Vrom de science-fiction-mais mag verbouwen.

Het Franse onderzoeksinstituut CRIIGen stelde vorig jaar vast dat NK603-mais lever- en nierafwijkingen veroorzaakte bij proefdieren. Zij deden dat op basis van door Monsanto zelf aangeleverd onderzoeksmateriaal. Toch is dit voor de Europese Unie en het ministerie van Vrom blijkbaar geen reden om voorzichtiger te worden.

De gebieden waar de science-fiction-mais mag worden verbouwd, lopen nu al grote milieu-risico’s. Het proefveld in Raalte bijvoorbeeld, ligt op 250 meter afstand van gewone maisvelden, volgens Monsanto genoeg om besmetting te voorkomen. Maar dat is een leugen. In de Amerikaanse staat British Columbia groeide NK603 ’spontaan’ tot in vijf kilometer omtrek van een Monsanto-veldje.

Ook het platteland van Raalte is geen laboratorium waar je alles onder controle kunt houden. De biodiversiteit wordt door genetisch gemanipuleerde producten verder afgebroken omdat deze meer kans hebben te overleven in een omgeving waar steeds meer chemicaliën gebruikt worden. Een genetische ingreep met nog lang niet bekende gevolgen zet het hele lokale ecosysteem op z’n kop.

Door Monsanto gemanipuleerde mais die alleen resistent is tegen Monsanto’s eigen onkruidbestrijder maakt deel uit van de ontwikkeling om landbouw en veeteelt in de hele wereld verder te industrialiseren. De mega-varkensstallen die in Salland onderwerp van discussie zijn passen hier naadloos bij aan. Het is deze multinationals niet te doen om meer of beter voedsel te verbouwen, maar om deze sector juist te monopoliseren.

In het Europees Parlement vecht ik tegen de toename van genetisch gemanipuleerde producten. Maar de echte strijd wordt lokaal gevoerd. De betreffende gemeenten zouden zich met hand en tand moeten verzetten tegen de huidige afbraak van het platteland. Megastallen, science-fiction-mais, ze horen hier niet thuis!

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  M. Vlasveld

  Ik was niet uitputtend in de landen die ik noemde, Canada hoort daar ook bij. En wat dat ook gif van andere producenten gebruikt kan worden, voor u dan en uw wormen, die daar kennelijk ook resistent tegen zijn. Wij willen biologische landbouw, met biologische bestrijdingsmiddelen voor zover nodig. Wij willen geen monoculturen. Wij willen gezond blijven. Wij willen zelf uitmaken wat wij eten. En dat wordt ons meer en meer onmogelijk gemaakt, door de macht van de Monsanto's en de veevoederindustrie en lobbyisten zoals u, want ik begrijp dat u niet zelf boert maar getipt bent om te reageren. Want wat u daar doet mag u weten, ik zie niet in waarom wij hetzelfde zouden moeten doen in Europa.

 • no-profile-image

  A.v.d.Hof

  Kartika Liotard haalt een aantal negatieve aspecten aan mbt gentech. Ze heeft het ontbreken van keuzevrijheid voor groepen mensen niet opgesomd. Door de etiketteringswetgeving zijn de catering, de horeca en instellingskeukens vrijgesteld van etikettering dat producten gemanipuleerde genen bevat. Juist mensen in instellingen als ziekenhuizen zijn (bijv. net uit de O.K.) zeer kwestbaar. Zij zijn overgeleverd aan wat hen wordt voorgesteld. Ze kunnen vooraf melden dat ze geen "gentechvoedsel" willen, maar dat is in de praktijk uiterst lastig. Zelfs de bevoegde ambtenaar van LNV wist niet precies hoe de etiketteringswetgeving bedoeld was en ging ervan uit dat de keuze vrijheid wel was geregeld. Een jurist van hetzelfde departement dacht daar duidelijk anders over. Er is hier sprake van discriminatie van groepen mensen die om principiële of geloofsreden geen gentechvoedsel willen nuttigen.

  Bovendien staat in dezelfde etiketteringswetgeving dat producten die ooit veilig werden bevonden en later onveilig blijken te zijn voor de gezondheid of anderszins gewoon vermarkt mogen worden "zolang de voorraad strekt". Ook dit vind ik "niet te vatten" wet- en regelgeving. Wie verzint zoiets? Wie kan nog controleren of het om illegale of legale producten gaat? Het illegale product was immers mogelijk nog in voorraad. Handhaving heeft m.b.t. gentech duidelijk geen prioriteit. Dan is het toch logisch dat je als gewone burger het vertrouwen in de overheid kwijt raakt mbt haar zorgplicht naar de burger? ik ben dan ook uiterst bezorgd.

 • no-profile-image

  rosemarie

  Natuurlijk doet Monsanto dit alleen voor ons bestwil, over de hele wereld worden mensen er toch veel beter van als industrien als Monsanto lekker rommelen in het natuurlijk evenwicht. En hoeveel geld steekt Monsanto in het behoud van lokale economie en ecologisch evenwicht ?
  Er is natuurlijk wetenschappelijk (nog) niet bewezen hoe slecht dit kan zijn op de langere termijn voor dat ecologische evnwicht en dus ook de gezondheid van ons en onze kinderen. Maar wie stuurt aan wat er wetenschappelijk wordt onderzocht en vervolgens wat er aan gegevens naar buiten komt ?
  Ik persoonlijk heb weinig vertrouwen in de Bayers en Monsanto's van deze wereld ! Waar zijn ze als het misgaat ?
  Hoe zit het met garanties op de lange termijn ? Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent niet alleen kijken naar winst en de hoogte van aandelen, maar werken aan een wereld die de gezonheid van bodem, planten, dieren en uiteindelijk ook mensen voor ogen houdt. Dat daar in onze wereld veel mis mee is merken we dagelijks aan het groeiend aantal mensen met allergie en korte lontjes. De grote winst moet zitten in een leefbare wereld voor haar inwoners en dat zal Monsanto een grote zorg zijn.
  Voor we waar ook dit soort manipulatie toestaan moet eerst contractueel worden vastgelegd dat alle negatieve effecten VOLLEDIG moeten worden gecompenseerd. Dan wil ik nog zien hoeveel manipulatie er in de praktijk wordt gebracht !

 • no-profile-image

  Farida Gillot

  Citaat uit onderstaande site. omdat ik het zelf niet beter zou kunnen zegeen:
  "Als jij en ik een persoon opzettelijk vergiftigen, dan gaan we naar de gevangenis. Als grote bedrijven opzettelijk 100.000 mensen vergiftigen omdat dat meer geld oplevert dan het niet te doen, dan gaan ze meer winst maken en zijn de aandeelhouders blij. Mocht er iemand bezwaar maken dan kopen ze rechters om. Dan kopen ze politici om. Dan spannen ze wetenschappers voor hun karretje om recht te laten lullen wat voor iedereen zo krom als een banaan is. Dan chanteren ze de media met het terugtrekken van hun reclamebestedingen en dan procederen ze iedereen die in hun weg staat plat. In het ergste geval worden ze toch veroordeeld en kost het hun wat geld voor een schikking maar kunnen ze daarna gewoon weer doen wat ze deden. Uiteindelijk is het begaan van misdaden voor een groot bedrijf een economische overweging.


  http://www.vkmag.com/zapruder/comments/perfect_genethics/
  http://www.guardian.co.uk/science/2006/dec/08/smoking.frontpagenews

 • no-profile-image

  mityie

  groen links en natuur en milleau activisten zijn overal op tegen;;maar het zijn wel de GROOTSTE vervuilers zie FILE leed en uitstoot van extra Co2 uitstoot landbouw grond onttrekken en onder water zetten ;;een Ha suikerbieten neemt 20% meer Co2 uit de lucht dan een Ha bos en de brandstof geeft 30% minder C02 uitstoot maar daar spelen ze niet op in;;fauna beheer nog zo misser van die linkse deskundigge!!!!!!!!???????????/

 • no-profile-image

  mons

  waar haalt ze het vandaan dat er meer chemicalien worden gebruikt in roundup resistente mais??? het scheelt een bewerking (minder diesel) en je hoeft enkel eenmalig met roundup te spuiten (dus ja minder chemicalien). roundup resistente landbouwproducten hebben een zeer groot marktaandeel in noord en zuid amerika. De landen uit dit gebied vechten bij de WTO aan dat de EU deze producten weert. Dat is logisch, want het is eigenlijk een manier van eigen marktbescherming. dit mislukt helaas nu omdat voer schaars word. Over een paar jaar heeft de EU niets meer te importeren als ze deze gemanipuleerde producten weert.

 • no-profile-image

  A.v.d.Hof

  Wat een geruststellig dat er nu ook vanuit de politiek aandacht is voor de negatieve effecten van gentech. waaronder het risico voor de gezondheid van mens en dier. We werden te lang bestookt met eenzijdige en ook leugenachtige informatie over het zogenaamde nut ervan. Wat horen we bijv. over de in opkomst zijnde illegale handel in gentech en de aanpak van politie en justitie hiertegen? Wat horen we over de risico's voor de economie door de patenten "op Leven" die door de wetenschap en industrie worden aangevraagd om hun eigen monopoliepositie te versterken? Welk departement heeft de taak dit te monitoren? Hoe zit het met de wetenschap en hun onderzoeken? Er zijn wel wat onderzoekjes gedaan naar de relatie tussen allergie en gentech werd mij desgevraagd verteld. Er is echter geen enkel onderzoek gedaan naar bijv. de relatie tussen gentech en de vitamineopname door de mens als bijv. vitamine B (B6, B12 etc.), ook niet naar gentech en ons immuunsysteem. Dus waarschijnlijk ook niet naar gentech en hormonen en hart en longziekten etc.. ik vind dit zeer verontrustend tot zelfs schokkend. De overheid kan zo haar inspanningsverplichting om onze gezondheid (en dat van dieren)te bewaken niet waarmaken. Ze spant zich meer in om onze gezondheid massaal op het spel te zetten door deze manier van introductie op de markt. We krijgen voor gentech mogelijk een nieuwe vorm van zware criminaliteit (gelijk aan drugs) terug door de illegale handel erin. Ook de economie kan kapot gaan door de ongebreidelde patentaanvragen en hiermee het monopolie op landbouw (en bedrijfsvoering)door chemie-giganten. Bovendien kunnen we er op termijn massaal ziek van worden. VROM zegt dat er niet significant meer mensen ziek mogen worden dan van staande land-en tuinbouw. Hoe meet je dat? Bovendien; voor bestaande ziekten hebben we al wél medicijnen en voor nieuwe ziekten niet.

 • no-profile-image

  Northwest

  Miep, met mensen zoals jij wil ik niet discuseren, maar je hebt me wel aan het denken gezet. Eigenlijk moesten we mensen zoals jouw eens voor 2 jaren hun zin geven. Geen gif zoals jullie het noemen en geen kunstmest .Ik zal jullie een kleine hint geven. Waarom zijn in 1 jaar tijd de graan en koolzaad prijzen met 250 % gestegen? waarom wordt er al meer geboden voor de nieuwe en nog te zaaien oogst? Zijn er misschien mensen die bang zijn voor een TEKORT aan voedsel? Als dat het geval is, dan hoop ik wel dat jij netjes achteraan in de rij gaat staan, en je beurt netjes afwacht om gevoerd te worden.

 • no-profile-image

  Patrick

  Erg goed artikel!!!!

 • no-profile-image

  Northwest

  Yeg3tUit welke duim is dit verhaal gezogen?
  Laten we beginnen met de Amerikaanse staat "British Columbia", dit ligt niet in de USA maar aan de westkust in Canada . Ten tweede: De mais van Monsanto hoeft niet alleen met roundup gespoten te worden, maar kan ook gespoten worden met andere merken die glifosaat bevatten. Hier in Canada en de U.S. word al veel landbouwgrond niet meer bewerkt, maar word direct weer in de oude stoppel ingezaaid, hierdoor word de grond steeds vruchtbaarder en er vindt geen erosie plaats, en het bodemleven vaart er wel bij, je kunt je niet voorstellen hoeveel wormen er in de grond zitten. Dit allemaal dankzij G.M.O gewassen.
  Als de G.M.O. gewassen in een goede rotatie worden toegepast, werkt dit ontlastend voor het milieu.

 • no-profile-image

  M. Vlasveld

  Echte boeren gaan in hongerstakigg om hun regering de ogen te openen, De nederlandse overheid moet ook wakker geschud worden, bedrijven als Monsanto hebben hier vrij spel, net als in de VS, Argentinië en Brazilië. Er is genoeg bekend over de gevolgen om te besluiten dat deze manier van "veredelen" van gewassen onmaatschappelijk, ongewenst, gevaarlijk en ook nog eens besmettelijk is. In Frankrijk is Sarkozy's aandacht getrokken en dat leidt tot nader onderzoek en verlenging van de ban op introductie. Dat moet hier ook gebeuren. Of moeten we nog steeds boven alles de beste maatjes blijven met de V.S., die inderdaad al veel gen-tech gewassen heeft staan en die kwijt moet. Laten ze de rommel maar verbranden, dat is beter voor het milieu dan het onze dieren te voeren. Wordt het niet eens tijd om op een andere manier naar het voedsel te kijken? Ook de beesten zijn ermee gebaat, al dat ophokken en vetmesten enkel en alleen voor een paar stuivers meer, de boeren die zich nog langer door de banken en veevoederbedrijven de wet laten voorschrijven zullen aan het kortste eind trekken. Helaas trekken ze een heleboel anderen mee.
  Genetische manipulatie is iets voor in het laboratorium, niet voor in het eten. Ik ben diëtist en merk dat mensen steeds makkelijker hun vlees laten staan, mede door deze praktijken. Nu is minder vlees eten in de meeste gevallen gezond, dus zo heb elk nadeel z'n voordeel.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Maak een bestuurslid van Monsanto minister van landbouw en je hebt als onderneming vrij spel.”. Sinds 2001 is (was) Monsanto’s bestuurslid Ann Venamin minister van landbouw.” (Monsanto is ook producent van o.a. Roundup en het melkstimulerend hormoon BST.)

 • no-profile-image

  Miep Bos

  Allereerst Canada ligt wel degelijk in het continent Noord-Amerika. Niet alleen in Raalte, Gemert-Brakel, Borger-Odoorn en Lelystad maar ook in Gilze en Rije heeft men proefvelden gepland.
  Een ander soort gentech mais de DP-098140-6 maize zou worden gepland in Borger-Odoorn in de buurt van Klijndijk, Midden-Drenthe in de buurt van Hijkersmilde, Noord-Oost polder in de buurt van Ens, Reiderland in de buurt van Nieuweschans, Zeewolde in de buurt van Zeewolde en is ook bestand gemaakt tegen glyfosaat. In Lelystad en Heino liggen de proefvelden vlakbij biologisch landbouwgebied, van de andere gebieden weet ik dat niet.
  Je kunt een petitie downloaden en opsturen tegen deze gentech proefvelden via www.gentechvrij.nl

 • no-profile-image

  M. Vlasveld

  In de 2e zin hieronder is een woordje weggevallen. Er moet staan: wat fijn dat ook gif van andere producenten gebruikt kan worden..etc

 • no-profile-image

  Ron

  Ik vind het zorgelijk dat consumenten straks wellicht niet meer kunnen weten of een product al dan niet genetisch gemanipuleerd is.
  Ik sprak net met iemand van de gezondheidsraad en die gaf aan dat dit op den duur inderdaad niet meer te controleren is en evenmin te voorkomen omdat de wetgeving in het buitenland zo soepel is.
  Naar mijn idee conflicteert dit met de rechten van de mens.

 • no-profile-image

  MareJane

  Northwest, Alberta, Canada is waarschijnlijk een vazal van Mosanto. Mosanto moet met zijn poten buiten de EU blijven. De USA en natuurlijk Canada zijn groot genoeg om daar dood en verderf te zaaien.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.