Home

Achtergrond 394 x bekeken

Geen landbouwvrijstelling, wel ander moment winstneming

Twee broers verkopen hun landbouwgrond voor woningbouw in 1997. Ze bedingen het recht de grond voorlopig te blijven gebruiken voor hun gemengde landbouwbedrijf. Uiteindelijk konden zij de grond langer dan 6 jaar gebruiken. Maar de belastinginspecteur en het hof van Den Bosch kenden geen landbouwvrijstelling toe, evenals de Hoge Raad op 25 januari 2008. Bij de verkoopovereenkomst van de grond bestond redelijke kans dat er binnen 6 jaar woningen gebouwd werden. Wel mochten de broers de winstneming verschuiven naar het jaar van de juridische levering van de grond, dat op 10 oktober 2001 geschiedde.

Agrocount.nl schreef eerder over verkoop van grond aan een projectontwikkelaar. Net als hier viel de verkoop onder het regime van de Wet Inkomstenbelasting 1964, dat kijkt naar het verwachte gebruik van de grond in plaats van het werkelijke gebruik. Wel gold tot 27 juni 2000 de 73-maands termijn voor agrarisch gebruik. De rechtelijke instanties waren van oordeel dat er een aanmerkelijke kans bestond dat de bestemming van de grond binnen 6 jaar zou kunnen veranderen.

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of winstneming op grond van goed koopmansgebruik kan worden uitgesteld tot het jaar van de juridische levering. In het geval van de broers op het gemengde bedrijf ging het om 2001. Het hof stond het echter niet toe. Het overwoog daartoe “dat de broers tot het moment van het onherroepelijk worden van de aanslag en pas nadat de broers kennis hebben kunnen nemen van de Hofuitspraak, de gelegenheid hebben hun definitieve keuze voor het verantwoorden van de winst in een later jaar aan de inspecteur kenbaar te maken.” Volgens de Hoge Raad kan die keuze ook eerder worden gemaakt.

De Hoge Raad doet de zaak zelf af en vermindert het door de inspecteur vastgestelde belastbaar inkomen in 1997 van ruim €1,7 miljoen naar €53.302. Over het al of niet toekennen van een herinvesteringsreserve mag een gerechtshof zich nog uitspreken.

Lees ook Landbouwvrijstelling en projectontwikkelaar: lastige combinatie

Meer informatie Uitspraak Hof Den Bosch, 25 januari 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.