Home

Achtergrond 476 x bekeken

Geen aftrek: Tante Agaath-lening te laat geregistreerd

In de agrarische sector wordt volop gebruik gemaakt van de Tante Agaath-regeling. Bijna iedere startende ondernemer leent op deze manier geld van zijn of haar ouders. Deze fiscaal vriendelijke geldlening kan, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, worden gekwalificeerd als belegging in durfkapitaal. In de procedure voor Hof Arnhem had de geldverstrekker geen recht op aftrek van een verlies op een agaathlening, omdat zowel hij als de startende ondernemer op diverse punten nonchalant waren. Zo was geen ‘verklaring beginnende ondernemer’ afgegeven en was de agaathlening niet binnen 4 weken na het overeenkomen daarvan geregistreerd.

De voorwaarden voor de Tante Agaath-lening (tanteagaathlening) hebben onder meer betrekking op de vormgeving, de omvang, de mate van achterstelling, de registratie en het renteniveau. Het is van groot belang om vóór het aangaan van een agaathlening de formaliteiten in acht te nemen om de fiscale faciliteiten te kunnen benutten.

Sinds 1 januari 2001 is de oude tanteagaathregeling omgevormd tot een regeling voor (in)directe beleggingen in durfkapitaal. Als iemand een lening verstrekt aan een startende ondernemer, dan heeft de geldverstrekker onder laatstgenoemde regeling onder voorwaarden recht op de volgende fiscale faciliteiten:

  • 1. een heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal. Deze korting op de te betalen inkomstenbelasting beloopt 1,3 procent van het gemiddelde bedrag van 1 januari en 31 december van de geldlening(en) aan een startende ondernemer, waarvoor de geldverstrekker een vrijstelling heeft in de vermogensrendementsheffing;
  • 2. een vrijstelling in de vermogensrendementsheffing van €54.223 (jaar 2008). Dit vrijstellingsbedrag geldt per belastingplichtige;
  • 3. een aftrek van een verlies dat de geldverstrekker lijdt op een geldlening aan een startende ondernemer. Een verlies is onder voorwaarden tot maximaal €46.984 (jaar 2008) aftrekbaar. Deze verliesaftrek geldt per belastingplichtige per startende ondernemer.
In een procedure voor Hof Arnhem had een geldverstrekker geen recht op aftrek van een verlies op een lening. Er was niet aan alle (formele) vereisten voldaan. De zaak was als volgt:

Een man verstrekte op 5 januari 2001 aan een startende horecaondernemer een geldlening van €22.689 (ƒ50.000). De voorwaarden van de lening waren opgenomen in een niet-gedateerde leenovereenkomst op grond van de agaathregeling. Aan de horecaondernemer was geen ‘verklaring beginnende ondernemer’ afgegeven.

De onderneming was echter niet succesvol. Op 9 december 2003 werd de ondernemer door de rechtbank failliet verklaard. Op 17 juni 2004 vond de registratie plaats van de agaathlening volgens de Registratiewet. De man verzocht de inspecteur een beschikking ‘verliezen op beleggingen in durfkapitaal’ af te geven om zijn verlies op de lening vast te stellen. De inspecteur wees het verzoek echter af.

De rechtbank en het gerechtshof in Arnhem stelden de inspecteur in het gelijk. Aan verschillende formele vereisten was namelijk niet voldaan. Zo was geen ‘verklaring beginnende ondernemer’ afgegeven zoals de wettelijke bepaling voor agaathleningen voorschrijft. Verder was de agaathlening niet binnen 4 weken na het overeenkomen daarvan geregistreerd volgens de Registratiewet.

Het hof merkte op dat de inspecteur niet de bevoegdheid had om anders te oordelen. De bestaande voorwaarden voor een agaathlening kunnen en mogen volgens de wet worden gesteld. De man had nog gesteld dat in het onderhavige geval inhoudelijk aan de voorwaarden werd voldaan en dat van misbruik van de regeling geen sprake was. Hoewel de inspecteur dit niet weersprak, kon dit het oordeel van de rechtbank en het hof niet veranderen. De man kon geen verlies op de geldlening in aanmerking nemen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘agaath’

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 12 december 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.