Home

Achtergrond

Energieraad kritisch over stroomvoorziening

De stroomvoorziening in Nederland blijft voorlopig mager scoren op betrouwbaarheid, betaalbaarheid en milieu.

Dat schrijft de Energieraad in een rapport, dat dinsdag is aangeboden aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken.
De CDA-bewindsvrouw komt in mei met haar energierapport en dan moet duidelijk worden hoe Nederland de doelstellingen rond energiebesparing en duurzame energie denkt te halen.

De Energieraad stelt vast dat Nederland naar verhouding veel gebruik maakt van kolen en gas om stroom op te wekken. In de periode tot 2020 is het niet mogelijk om grote veranderingen aan te brengen in deze 'brandstofmix'. De gasvoorraden in Nederland slinken en dat maakt dat Nederland slecht scoort in betrouwbaarheid. Een hoog aandeel van kolen en gas leidt tot uitstoot van het broeikasgas CO2 en betekent een slechte score als het gaat om milieu. Het geringe percentage kernenergie en waterkracht maakt dat Nederland slecht scoort in betaalbaarheid.

De raad stelt voor om in het beleid besparing van energie voorrang te geven boven duurzame energie, zoals stroom uit wind of biomassa. Energiebesparing is vooral te bereiken door de produktie van de stroom te bezien in samenhang met de levering van warmte. De raad pleit voor meer zogeheten warmte-kracht-koppeling bij de opwekking van stroom en meer gebruik van restwarmte.

Het kabinet is gebonden aan het coalitie-akkoord en daarin staat dat er in deze regeerperiode geen nieuwe kerncentrales komen. De Energieraad denkt dat de ,,veiligheidsaspecten van kernenergie beheersbaar'' zijn. De raad vindt dat "voortvarend gewerkt moet worden aan de optie kernenergie om een volgend kabinet is staat te stellen op een verantwoorde wijze en tijdig de verschillende opties tegen elkaar af te wegen''.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.