Home

Achtergrond 928 x bekeken 37 reacties

'Energie uit mest is fout'

Mestverbranding en –vergisting zijn geen duurzame vormen van biomassa. Ze behoren dan ook geen overheidssubsidie te krijgen.

Dat stellen de stichting Natuur en Milieu en de provinciale milieufederaties in het rapport Heldergroene biomassa, dat ze vanmiddag hebben overhandigd aan minister Maria van der Hoeven (EZ).

Ze hebben tien criteria toegepast om de duurzaamheid van biomassa te bepalen, waarbij gebruik is gemaakt van de criteria die eerder zijn opgesteld door de commissie-Cramer.

Volgens de milieuorganisaties is de intensieve veehouderij inherent onduurzaam, vanwege de forse uitstoot van lachgas, methaan, ammoniak en fijnstof en het forse landgebruik dat nodig is voor vlees.

Van der Hoeven suggereerde in een reactie dat politieke motieven ten grondslag zouden liggen aan het negatieve oordeel van de milieuorganisaties. “Niet iedereen denkt daar hetzelfde over.”

De minister is het wel met de milieubeweging eens dat het zinvol is onderscheid te maken tussen goede en foute biomassa bij het opwekken van energie.

"Uw insteek bevalt mij'', zei de CDA-bewindsvrouw toen ze het rapport in ontvangst nam. Van der Hoeven ging niet zo ver te beloven dat ze de indeling in goed en fout uit het rapport overneemt bij de nieuwe subsidieregeling voor het opwekken van groene stroom. Zij vindt wel dat het maken van onderscheid tussen "goed'' en "fout'' moet leiden tot een systeem van certificaten, dat duidelijkheid schept voor partijen in de markt.

Het rapport bestempelt ook biomassa uit eetbare plantaardige oliën, tarwe, mais, suikerbieten en diermeel als 'fout'. Goede biomassa is resthout (FSC), bermgras, snoei- en dunningshout en papierslib, aldus de onderzoekers.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  wat doet een boer nog wel goed,iedereen aan de zijlijn weet het beter

 • no-profile-image

  joppie

  Volgens mij heeft men in Nederweert ook zoiets proberen op te richten. De provincie heeft het als een afvalverwerker behandeld, en is daardoor door de wet bibob getoetst. Deze hebben een negatief advies aan de provincie gegeven. Enkele weken terug is zelfs de naamszuivering van de initiatiefnemener door de rechter ongegrond veklaard. De bibob is onafhankelijk, dus als mestvergisters echt zo goed zouden zijn dan .........

 • no-profile-image

  Arend

  Een lekker stukje vlees,komt dat dan ook niet van koeien die jarenlang melk hebben gegeven?Of komt mest alleen uit koeien die voor de slacht werden gehouden?

 • no-profile-image

  drenthenaar

  Kleine correctie op mijn vorige berichtje,
  Mest is eigenlijk geen afvalproduct maar een bijproduct, en heeft zeer veel waarde voor de grond. Het is eigenlijk pas een afvalproduct als er teveel van is....
  Als we onze grond niet zouden bemesten zouden we nu wereldwijd op een houtje bijten....

 • no-profile-image

  Veehouder

  Mestvergisting levert net zo veel energie op als erin gestopt wordt. Stop asjeblieft snel met die onzin te subsidieren

 • no-profile-image

  burger

  Weer een typische actie uit de milieu/natuur lobby. Proberen alles aan tegrijpen om de agrarische sector in een kwaad daglicht te stellen. Eerst de intensieve veehouderij, toen de partij voor dieren de melkvee houderij en nu dit gezeur over mest. Dit is weer een duidelijk geval van we willen die boer eens aanpakken maar we hebben eigenlijk geen punt. Gelukkig worden dit zort actie "wel weer getackled door mensen die er wel overnagedacht hebben en een iets minder politiek gekleurde achtergrond(prachtige reactie vande minister). Er zijn een aantal dingen goed mis in de agrarische wereld, dat staat buiten kijf, maar de hetze die de milieu/natuur lobby ontketent wordt zo langzamerhand een beetje een zielige vertoning. Gelukkig denken heel wat burger en media er iets genuanceerder over. Voor de lezers: Lees Elsevier van twee maanden geleden:" Eet Vlees, red de planeet.

 • no-profile-image

  realist

  Al dat gemiereneuk komt me de strot uit. Waarom hoor ik nou nooit eens iemand over het grootste milieu probleem van nederland. Het grootste gat in onze mineraalenkringloop is de mensenmest. Onze bedrijven noteren minitieus onze mineralenstoom om het milieu zo min mogelijk te belasten, maar verlaten de mineralen ons bedrijf in de vorm van voer voor de stadse mens dan vraagt niemand zich af waar het blijft. Met je kont op de pot en doortrekken maar, om vervolgens onze wateren mee te verijken.Het rioolwater kun je wel ontdoen van luchtjes en ziekte kiemen , maar de mineralen worden gewoon geloost om in de zee te verdwijnen. Kan dit niet anders. BV bij iedere rioolzuivering een biogas instalatie, waarna de digstaat weer terug kan naar de akker en we niet vanuit de hele wereld grondstoffen hoeven te slepen .Beleefd aanbevolen Noordam Uithuizen

 • no-profile-image

  kippie

  Hebben de pluimveehouders collectief een verbrandings-centrale in oprichting , is dit in de ogen van een enkele groepering weer geen gezonde biomassa.
  Elk initiatief uit de (agrarische)sector wordt omzeep geholpen.
  De meest innovatieve veehouders zullen binnen een generatie wel emigreren , naar landen waar de boer nog wordt gezien als voedsel-producent , maar dan is het te laat , en eten we alleen buitenlands voedsel waar we totaal geen zicht op hebben.
  Maar dan hebben we wel prima biomassa!

  Waar een klein land groot in kan zijn.

  kippie Veenendaal

 • no-profile-image

  G. van Amerongen

  Arend je bent waarschijnlijk timmerman want je slaat de spijker precies op zn kop! Alhoewel boeren zijn ook verrekt handig.

 • no-profile-image

  John Timmermans

  Ik weet natuurlijk niet precies hoe of wat er gebeurt met mest in jullie land, maar bijons in Ontario zitten enige boeren die energie produceren voor eigen gebruik omliggende dorpen en kunnen de overschot aansluiten aan het energie net en voert this verder toe de city van London. Het schijnt goed te werken.

 • no-profile-image

  veehouder groningen

  helemaal met je eens lagerwey biovergisting uit mest is wel duurzaam maaar mileudefensie heeft dubbele agenda Bovendien bermgras mileuvriedelijk ??

 • no-profile-image

  J.P. Bierema

  Niks is meer goed in de ogen van de maatschappij, mineralen moeten uit kunstmest komen want dan kunnen er weer arbeidsplaatsen behouden blijven.
  Het is puur politiek dat we niet meer gebruik maken van mineralen uit mest.
  De aandacht vestigen op de juiste aanwending van mest v.w.b. bescherming van ons milieu, dat is wél verstandig maar limieten stellen aan gebruik van dierlijke mest en de rest dan uit kunstmest is gewoon kolder.
  Stallen verwarmen op stro is zeker ook niet goed.
  Dat er in de Eemshaven centrales gestookt gaan worden op steenkolen dat is nog eens een schande! Dat men in Rusland kilometers onder de grond zit om die rommel te delven dat interesseert de westerse wereld helemaal niks!
  Joop den Uil gooide hier de mijnen in de jaren 70-80 dicht, maar wat daar gebeurt in Rusland boeit ons niet.
  En in China en elders op de wereld, wat denkt u dat daar allemaal nog onder de grond gebeurt?
  Nee, wij maken ons druk om een plaatje asbest op een boerenschuur om maar een voorbeeld te noemen.
  Ben persoonlijk enige keren op een centrale bij Tilbury nabij Londen geweest en heb gezien dat iedere week 2 schepen uit St. Petersburg hier kolen brengen (dag in dag uit), datzelfde staat straks in de Eemshaven te gebeuren. Proficiat maatschappij van Nederland.
  Lekker op die boeren blijven afgeven, dat is makkelijk werken. Gelukkig gaan we de kant op dat eten weer belangrijk wordt.
  "Biomassa uit mest is fout" staat er te lezen, neem van mij aan dit is alleen maar om weer een argument te hebben om de producenten van vlees en melk het leven zo zuur te maken, dat de sector het loodje legt.
  Gelukkig wil het grote gros van de maatschappij nog wel vlees door de nasi-goreng of naast de hollandse pot.
  Eet smakelijk straks!

 • no-profile-image

  ambtenaar

  Begrijpelijke reacties van iedereen, maar... Iedereen reageert puur op een perspublicatie. Geen van allen heeft eerst de rapportage gelezen alvorens te reageren. Dat is toch niet serieus te noemen! Ik weet nog niet of ik het eens kan zijn met de inhoud van het rapport, ik ga het nu eerst maar eens lezen. Ik hoop dat ieder van jullie dat zal doen en dan een definitieve mening vormt en laat horen.
  Natuur/milieuorganisaties en LTO moeten meer in dialoog optreden en niet elkaar beconcurreren met goed en slecht nieuws over elkaar. Samen proberen na te streven wat goed is voor iedereen, waarbij je allemaal water bij de wijn zult moeten doen. Dat zou ook zorgen voor een stuk minder bittere reacties op deze site.

 • no-profile-image

  ton

  Beste Joppie, je legt toch echt een verkeerd verband tussen de wet bibob en de mestvergister. De wet bibob geldt voor 1) het (mis)gebruik van vergunningen voor andere doeleinden. 2) de integriteit van de aanvrager. Zoals je zelf aangeeft is het verzoek om naamszuivering ongegrond verklaard. Hieruit volgt dus dat de integriteit van de aanvrager in het geding is geweest. Dit heeft dus niks te maken met het initiatief of de effecten hiervan. En naar ik meen me te herinneren was de aanvrager niet uit de landbouw afkomstig.

 • no-profile-image

  boer bart

  ik wil er niet veel over kwijt .
  maar is het niet zo dat de overheid heeft verboden bermgras aan dieren te voeren.
  was dit om dat het schoon was ?

 • no-profile-image

  gert

  natuurbeheerders zijn te laks om bermgras,snoei-en dunningshout aan te leveren voor biomassa,wat juist als goede massa wordt aangemerkt.ze hebben de mond vol van milieu maar de daadkracht ontbreekt

 • no-profile-image

  ton

  Nou, het zit gewoon zo in elkaar; in de (europese) wettekst staat als definitie voor afvalstof vermeldt dat; een stof een afvalstof is, als de ontdoener enkel de bedoeling heeft zich van deze stof te ontdoen, en deze stof niet geproduceerd is met de bedoeling om als grondstof van een eindprodukt te fungeren. Daarom zijn bv. ook de oogstresten van preiplanten als afvalstof aangemerkt. Maar óók snoeihout van gemeenteplantsoenen moet volgens de wet als afvalstof worden aangemerkt en behandeld. Dus zit er puur wettelijk gezien voor de term afvalstof geen enkel verschil tussen snoeihout en mest. In de toepassing voor energieopwekking is het zo dat het verbranden van hout een hogere uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt en door het vergisten van mest een lagere uitstoot van broeikasgassen tot gevolg heeft. De stichting Natuur en Milieu weet dit als geen ander, vandaar dat ik zoveel moeite heb met hun aanbeveling in het rapport.

 • no-profile-image

  boer cornelis

  Het probleem van natuur en milieu is dat zij de tunnelvisie hebben dat mest sowieso niet geproduceerd mag worden. Feit is dat die mest er gewoon is en dan is het juist goed voor de beperking van co2 uitstoot om het eerst even door een vergister te halen.

 • no-profile-image

  ton

  Als de stichting Natuur en Milieu zichzelf zou respecteren dan had ze juist voorgeslagen mestvergisting te subsidieren, en tevens een lans gebroken om het digistaat als kunstmestvervanger aan te merken. Allereerst wordt er dan energie gewonnen welke anders gewoon onbenut blijft. Ten tweede hoeft er minder kunstmest geproduceerd te worden waarvoor veel energie in de vorm van aardgas nodig is, en dus een flinke energiebesparing oplevert. Een gevolg hiervan is uiteraard een forse vermindering van de CO2 uitstoot. Ten derde vinden door hierboven genoemde maatregelen veel minder vervoersbewegingen plaats waardoor minder fijnstof uitgestoten wordt ten gunste van de luchtkwaliteit. En tot slot verhoogt de aanwending van digistaat in plaats van kunstmest het organische stof gehalte in de bodem, waardoor beter vocht en voedingsstoffen worden vastgehouden.
  Blijkbaar heeft de stichting toch niet zo veel verstand van het milieu of......., zoals onze wakkere minister al suggereerde, liggen politieke motieven ten grondslag aan het negatieve oordeel over energie uit mest.
  Door deze aangestuurde oordeelsvorming verliest de stichting Natuur en Milieu naar mijn mening haar (deels gesubsidieerde) bestaansrecht.

 • no-profile-image

  M Nieuweboer

  Om de schadelijke gassen uit melkeehouderij terug te dringen hebben FIR boeren een oplossing nl.koolstof toevoegen aan voer en mest en het injecteren van mest in de bodem verbieden zoals in onze buurlanden.LNV weigert echter een onderzoek starten!
  Lees de web side www.milieuvriendelijke veehouderij.nl en www.natuurlijkvoedsel.nl

 • no-profile-image

  Kubelink

  Heb niet lang geleden nog een cursus meegemaakt die georganiseerd werd door Natuur en Milieu Overijssel en LTO-Noord samen. Bleek erg verhelderend voor beide partijen. Als die zogenaamde "milieulobby" in Nederland echt met opzet allerlei leugens over de agrarische sector zou verspreiden en de burger zou willen "indoctrineren" (wat ik op deze site ook al eens mensen heb zien beweren) dan zou zo'n samenwerkingsverband natuurlijk absoluut onmogelijk zijn geweest. Dus gasten als "Burger" uit Amstelveen, een beetje nuance is zeker op zijn plaats. Dat stukje in Elsevier waar "Burger" aan refereert doet trouwens ook niet aan nuance. Het neemt blindelings aan dat de cijfers van de NMV wel kloppen en dat dus daarom die van Thieme onzin zijn. Het tegenovergestelde is het geval. De cijfers van Thieme komen rechtstreeks van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Niet de minste dus. Wetenschapsredacteur Karel Knip van het NRC (ook niet de eerst de beste) geeft de film zelfs een lovende rescensie, die eveneens weergeeft dat er weldegelijk goed over is nagedacht (hoe vervelend dat ook mag klinken voor boeren): http://www.nrc.nl/wetenschap/article888356.ece/Een_waarheid_als_een_boerende_koe

 • no-profile-image

  ard andijvie

  Uiteraard weet de milieubeweging iets te mekkeren. Begrijpt nou niemand dat deze mensen dit enkel doen uit eigenbelang. HUN boterham moet worden gewaarborgd. En als iets wat recht is, krom moet zijn dan moet dat maar. Als we terug kijken in de geschiedenis zien we een hoop onbegrijpelijke beslissingen die onze pet ver te boven gaat. Helemaal niet moeilijk. Die werden toen ook genomen uit puur eigenbelang met verder geen grijntje respect voor de mensen die er mee te maken hadden en er onder te lijden hadden. Zelfzucht en macht dat is waar onze milieu freaks op draaien. Laten we aannemen dat zij wel enig respect voor de natuur hebben "hoewel ik dat ten zeerste betwijfel" respect naar hun medemens is vaak nihil
  Een leger (niet zelf denkende) ambtenaren in hun kielzog meezuigend. Zonder meer een wanstaltige vertoning

 • no-profile-image

  K.I.S.S.

  Het is maar net wat je uitgangspunt is en daar vanuit hebben de rapport schrijvers gelijk.
  Maar als we het beste en veiligste en goedkoopste voedsel van de wereld produceren. En vervolgens de reststromen hiervan vanuit in combinatie met de (overtollige) mest gaan vergisten
  dan worden we ook nog de duurzaamste producenten. O ja, en die paar houtsnippers vinden dan ook wel plek tussen door. Wat een geneuzel

 • no-profile-image

  Nol

  Veel mensen denken nog steeds dat je het overtolligge mest zo maar even kunt vergisten. en dat het dan opgelost (weg) is. helaast werkt het net tegenovergesteld. er komt alleen maar meer mest van. WG uit Dronten denkt zelfs dat het minder emissie geeft naar lucht en bodemwater! Wel is het sneller opneembaar voor de plant maar juist daardoor ook sneller uitspoelbaar..
  Qua voedsel merken we het vanzelf wel de komende jaren want als de wereldbovolking zo snel gaat groeien als wat er voorspeld wordt, en we dan met z'n allen nog steeds stront en gas van ons voedsel maken is wel na te gaan wat de voedselprijzen gaan doen. Maar,, voor de rijkere mensen onder ons is dit natuurlijk geen probleem.
  Ik blijf er bij dat duurzame (bio) energie alleen uit non-food producten mag komen waar we verder niks mee kunnen.

 • no-profile-image

  WG

  Blijkbaar zijn ze daar echt tegen het milieu, en ik heb de indruk dat hun geen flauw benul hebben van wat mestvergisting precies inhoud...

  Ik hoorde laatst die kerel op de radio en zijn verhaal zat vol tegenstrijdigheden die totaal niet met de waarheid stroken.

  Ten eerste zou mestvergisting alleen maar lijden tot meer opslag en dus meer emissies. Dit klopt absoluut niet aangezien de mest in een gesloten tank zit en juist de vrijkomende methaan wordt gebruikt om een generator (WKK) aan te drijven. De uitvergiste mest heeft een veel lagere emissie dan normale mest en is zuiverder van samenstelling waardoor het als meststof gemakkelijker door de plant kan worden opgenomen, hierdoor zijn er veel minder emissies naar de lucht en ook naar bodemwater.

  Ten tweede was het volgens hun niet duurzaam omdat het niet afkomstig was uit een duurzame sector, en werd gesteld dat het doel was om van een mestoverschot af te komen. Zo als hij het dus zei kwam het er op neer dat een biologische boer dus wel mag vergisten want dat was wel duurzaam, 'maar die had geen mestoverschot, dus dat hoefde niet' (?!)
  Mij lijkt het dus wel duurzaam omdat je energie opwekt uit hernieuwbare energiebronnen, (bijv) koe eet gras, koe maakt mest, melk en vlees, mest levert in de vergister elektriciteit en warmte, en na vergisting kan de mest weer aangewend worden op het land zodat er weer gras kan groeien en weer nieuw voer voor de koe levert. voila de cirkel is rond, én met een veel lagere methaanemissie als bij gangbare verwerking.

  En ten derde zou het teveel druk leggen op de voedselmarkt waardoor alles te duur werd. Kijk dat de bureaucratie er voor zorgt dat je met veel pijn en moeite een bijproduct op de groene lijst kunt krijgen als bijproduct voor vergisting, en daarentegen op deze lijst gewoon normale gewassen wel toegelaten worden wie heeft er dan schuld aan dat er goede producten in de vergister gaan? De boer of de bureaucratie? Overigens gebeurt dit ook enkel om de kwaliteit van de uitgaande mest te kunnen garanderen, als er een verkeerde stof in zit wil je niet weten hoe je op de flikker krijgt van de natuurlobby over wat je toch wel niet voor een milieuramp veroorzaakt als deze mest weer uit wordt gereden. Hoe garanderen hun overigens in hun 'duurzame' vergisters dat iemand niet toevallig een batterij per ongeluk bijin het GFT heeft gegooid en deze de boel vervuilt?
  Als het zo makkelijk was dan zouden boeren met vergisters best wel meer afvalstoffen verwerken, maar wie garandeert de zuiverheid van het eindproduct?

  En dan nog iets, waar moet volgens hun de biodiesel/ethanol dan van gemaakt worden?

  Het blijft gewoon een feit dat om in de huidige vraag naar energie te kunnen blijven voorzien alle mogelijkheden moeten worden benut, en dan kun je wel gaan zitten zeuren over een verwrongen intepretatie van 'duurzaam' maar je zou natuurlijk ook buiten je eigen leefwereldje kunnen kijken en zien dat er in de landbouw een grote toegevoegde waarde zit in het voorzien naar de vraag van energie. Met een mogelijkheid die de landbouw alleen maar schoner maakt nota bene, waarom zou je zoiets dwarsbomen als je zelf zegt dat je om het milieu en het klimaat geeft??

 • no-profile-image

  A. Schep

  Het onderzoek suggereert dat er een heleboel energie wordt verbruikt voordat er mest is. Dit klopt natuurlijk ook, maar men is vergeten dat die mest er toch komt, want ik en velen met mij willen graag een lekker stukje vlees.

  Mest is dus een afvalproduct dat we kunnen gebruiken als groeimiddel of kunnen gebruiken als biobrandstof.

  Dit onderzoekt lijkt erop gericht te zijn zoveel mogelijk inkomstenbronnen van de intensieve veehouderij uit te sluiten, zodat deze tak een langzame dood sterft. Een vreemde benadering om zo mest af te doen als biomassa. Ik ga er vanuit dat onze minister hier ook doorheen kijkt.

 • no-profile-image

  Ard Andijvie

  Ik heb nog weinig meegemaakt dat er zo goed en onderbouwd uitleg wordt gegeven aangaande het mest verhaal als de toelichting van Drenthenaar uit Drenthe. het zou een feest zijn als hij de milieu fundamentalisten met zijn kundige feiten zou laten inzien, wat wel waar is. Dus milieu boys > niet achter een utopie aan jagen> maar CONCREET meedenken over dit verhaal en toegeven als dit de juiste oplossing is...

 • no-profile-image

  Arend

  Er zijn een aantal dingen goed mis in de agrarische wereld, dat staat buiten kijf.O Ja Burger en wat is dat dan wel?????? Het enige wat ik kan bedenken is de corrupte bureaucratische regelgeving en daarmee samenhangende parasiterende overheden en instellingen die brood eten over de rug van de altijd verguisde agrarische sector.

 • no-profile-image

  ton

  Tsjonge, wat heeft de overheid het weer goed voor elkaar voor zichzelf.
  De biomassacentrale in Cuijk (essent) draait op snipperhout. Helaas is deze zonder subsidie niet rendabel aldus een zegsman van de centrale recent in de krant. Tevens gaf deze woordvoerder aan dat het pure kapitaalsvernietiging zou zijn als de centrale gesloten zou worden en dat het daarom belangrijk was dat de huidige subsidieregeling verlengd zou worden. En zie daar; zijn oproep wordt gehoord en Natuur en Milieu levert de vrijbrief.
  En zo hou je de subsidiecentjes van brussel fijn direct of indirect bij de overheid. En op deze manier kun je met verkapte subsidies nog meer bos aanleggen om houtcentrales te voeden. Toevallig dat onteigening voor natuur wordt voorgesteld? Toeval bestaat niet. Duurzaam? de hoeveelheid fijnstof die geproduceerd wordt bij het vervoer van al die houtsnippers en de gigantische uitstoot van CO2 vergeet men gemakshalve even. Het is te belachelijk voor woorden dat pure afvalprodukten van de overheid als duurzame energiebron worden gestempeld en de produkten én afvalstoffen uit de landbouw als duurzame energiebron buiten spel gezet worden. Het is gewoon triest. Hopelijk laat de CDA bewindsvrouwe zich geen zand in de ogen strooien met deze kromme redenering van de stichting Natuur en Milieu.

 • no-profile-image

  H.A.H.

  De (linkse) ambtenaren hebben weer wat bedacht om de agrarier het moeilijker te maken. Dingen die gewoon nergens op slaan, alleen maar geld loskloppen om zelf in die stoel te kunnen blijven zitten en geld opstrijken elke maand wat tot geen enkel nut voor de maatschappij leidt. Ga gewoon kerncentrales bouwen, schoner kan niet, geen of nauwelijks afval. De jaarlijkse afval van een grote centrale kun je in een emmer houden.

 • no-profile-image

  sloeber

  Houtsnippers! Ja dat is het, die branden pas lekker. Vooral als ze nog lekker nat en groen zijn. Of gaan ze die allemaal eerst drogen, dat zal dan of veel energie kosten of heel veel opslagruimte. De natuurbeweging denkt blijkbaar dat elke nederlander wel te hersenspoelen is als je maar vaak genoeg dezelfde onzin uitbraakt.

 • no-profile-image

  Jos

  Mestvergisting of verbranding kan intersant zijn. Als men vooraf gaat stellen welke producten wel of niet mogen is men verkeerd bezig. Voedsel voor de vergister telen is niet goed. Het is een zaak van prijsverhoudingen en aanbod van producten. Mest moet op de eerste plaats voor de bemesting van de grond. En zeker meer als nu, men moet een goede opbrengst kunnen halen met goede kwaliteit. Men moet verschillend organische mestsoorten mengen als dit beter is, dus wat de plant vraagt. Dus optimaal gebruik van maken dit is echt duurzaam. Daarbij is het mogelijk om hieren daar gescheiden mest die over is voor de verbrandings oven of vergisting in aanmerking komt. Wat ik niet begrijp is, waarom bemest men de bossen niet met organischemest? Veel beter, duurzaam, men hoeft minder hout uit andere landen aan tevoeren. Het zijn toch de longen. Als ik nu naar de bossen kijk liggen er meer bomen om dan er staan. Dit schiet ook niet op, wil je alles duurzaam, doe er dan ook iets aan, de mansen geloven het niet meer. De bossen zijn ook mooi om er te recreeren. Dan hebben ze dubbel doel, dit is uit te leggen. Je kunt het niet maken om in een klein land als Nederland alle grond te verwaarlosen. En dan maar wijzen naar die landen die al die bomenkappen in die oerwouden of regenwouden.

 • no-profile-image

  Drenthenaar

  Beste Jos, de mest die in de vergister gaat is niet verloren als meststof !
  De mest gaat in de vergister waar alle gassen eruit worden gehaald dmv het vergistingsproces. Uit deze gassen wordt de energie opgewekt dmv grote motoren, die draaien op de gassen en leveren stroom.
  Het product wat overblijft van wat in de vergister is gegaan, is digestaat.
  De hoeveelheid digestaat is evenveel dan wat er in de vergister is gegaan aan biomassa. Het digestaat kan vervolgens gescheiden worden in vast en vloeibaar.
  Het vloeibare digestaat is een goede vervanger voor (chemische) kunstmest.
  Het vaste digestaat is al mooi voorverteerd, en een erg goed product voor het bodemorganisme. Er komen net zoveel mineralen UIT de vergister dan ER IN gaan. Alleen is het na vergisting beter opneembaar voor de bodem, en zijn eventuele aanwezige ziektekiemen inmiddels overleden door het vergistingsproces en de warmte die daarbij te pas komt.
  Vergisting van mest betekend dus dat je de al aanwezige mest beter gaat gebruiken door er eerst op een milieuvriendelijke manier electriciteit mee op te wekken, en dat vervolgens die mest beter benut wordt door de bodem.
  Bovendien is er geen boer die ook maar één extra dier zal gaan houden voor de mest, want dit is en blijft een afvalproduct van de dieren die voor onze zuivel en vlees zorgen.
  Ik hoop hiermee een stukje verheldering gegeven te hebben.

 • no-profile-image

  Willem Evertse

  Tunnelvisie!! Dat vind ik het mooiste en meest sprekende Nederlandse woord voor 2008. Goed voor een top-tien plaats.
  Voor wat betreft de rode lijst met "slechte" Biomassa-producten kan ik slechts nuchter opmerken dat er gekeken moet worden naar het totaal van energie dat gebruikt wordt om het te produceren en te transporteren en te verkopen. En daar ontbreekt het nogal aan bij Natuur en milieu. Een voorbeeld is resthout uit FSC-houtindustrie. Zeker als het uit tropische landen moet komen is de transportenergie heel hoog. Wat dat betreft is het niet veel beter dan de vergisting van locaal geproduceerde mest. Dit is slechts 1 voorbeeld. Het rapport rammelt - qua criteria - aan alle kanten. Een duur stukje WC-papier zal ik maar zeggen.

 • no-profile-image

  Dirk

  Meneer de ambtenaar gaat eerst maar eens uitgebreid lezen. Daar zijn ze zo druk mee, papier produceren, raporten lezen en vergaderen.
  Niet zoveel lezen, geen subsidies, marktconform.
  Hoeft er ook niet zoveel gelezen en gecontroleerd te worden.
  Betekend ook dat BV Nederland mogelijk tijdelijk zonder energie komt te zitten.

 • no-profile-image

  Pietje Puk

  Uit eigen ervaring weet ik dat álle initiatieven, ideeën en oplossingen omtrent milieuproblematiek en energie winning bewust geboycot worden door de Nederlandse overheid. De overheid is té bang om geld mis te lopen die zij toegeschoven krijgen van de grote olie maatschappijen en energiecentrales. Ieder die met een goed alternatief komt, bv een milieuvriendelijke brandstof die ook nog eens goedkoper is, wordt tegengehouden. Alles in Nederland is geregeld, en wat niet geregeld is, is meteen verboden; zodoende is er geen ruimte voor nieuwe ideeën want daar zijn nog geen regelingen voor. En dergelijke regelingen wíl men ook niet maken omdat de ambtenaren dan geen vakantiereisjes meer krijgen van de olie- en energiemaatschappijen: zo is het circeltje rond en dat er een 'klein' nadeeltje aan vastkleeft, nl dat hierdoor de agrarische sector maar ook de uitvinders, uit dit land verdwijnen, vinden de ambtenaren niet erg. Het vrijgekomen akkerland is immers leuk voor hen, kunnen ze weer een privé villa bouwen.

 • no-profile-image

  G. Lagerweij

  Hoeveel bomen zijn er gekapt voor dit pakket papier? Ik vind dat biomassa uit mest gesubsidieerd moet worden! We moeten de boeren die innovatieve ideeen hebben steunen! Groeten van een burger.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.