Home

Achtergrond 219 x bekeken

Driekwart agrariërs investeert in 2008

Ruim 80 % van de agrarische ondernemers in Nederland verwacht een beter resultaat in 2008 dan het afgelopen jaar. Dit optimisme is in alle sectoren aanwezig. Het leidt tot veel investeringsplannen. Maar liefst 75% van de agrarische bedrijven investeert dit jaar en bijna 25% is van plan om meer werk uit te besteden of om meer personeel aan te nemen. Een internationale activiteit is de wens van 8% van de 439 agrarische ondernemers. Dat blijkt uit een enquête van de Gibo Groep over de verwachtingen van ondernemers voor 2008.

Vooral veehouders zijn optimistisch. Voor zowel melkvee als de intensieve veehouderij ziet 90% van de ondernemers betere kansen voor het nieuwe jaar. Van de melkveehouders zegt 85% investeringsplannen te hebben. In de intensieve veehouderij wil 70% van de ondernemers zelfs meer dan €100.000 investeren en daarvan zegt 16% zelfs de €1 miljoen te overschrijden.

De belangrijkste doelstelling voor 2008 is met stip kostenverlaging door een betere efficiëntie (69%) met behulp van automatisering, mechanisatie of arbeidsefficiëntie. Het investeren in kennis & innovatie (45%) en schaalvergroting (43%) nemen een goede tweede plaats en derde plaats in. Intensieve veehouders en tuinbouwers noemen het verbeteren van de marketing en afzet hun belangrijkste uitdaging.

De ondernemers van de enquête zien ook bedreigingen. De grootste bedreigingen zijn: nieuwe wet- en regelgeving voor het mestbeleid (56%), de stijgende energiekosten (46%), de stijgende rentekosten (43%) en de dreiging van dierziekten en fytosanitaire regels (42%). De intensieve veehouders zijn vaak bezorgd over het imago van hun sector en de tuin- en akkerbouwers over de nieuwe regels voor gewasbescherming.

Ook spraken de ondervraagde ondernemers zich uit over hun informatiebronnen. Belangrijk vinden zij vakbladen, internet, collega-ondernemers en het accountantskantoor, die alle rond de 70% scoren.

Meer informatie Gibo Groep enquête onder agrarische ondernemers over 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.