Home

Achtergrond

Donner ontkent achteruitgang koopkracht

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken ontkent dat de koopkracht voor burgers dit jaar slechter uitvalt dan het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer zei hij dat het huidige beeld nauwelijks afwijkt van eerdere ramingen. Donner was door VVD'er Atzo Nicolaï naar de Kamer geroepen naar aanleiding van cijfers van het NIBUD, waaruit blijkt dat vrijwel iedereen er dit jaar op achteruit gaat.

Maar volgens Donner wijken de nieuwe NIBUD-cijfers nauwelijks af van de voorspellingen die dit instituut in september presenteerde. Sommige inkomensgroepen, zoals tweeverdieners, gaan er zelfs ietsje minder op achteruit, zei hij.

Voor zover uit de nieuwe berekeningen van het NIBUD een verslechtering blijkt, is die het gevolg van de iets hogere inflatie, aldus Donner. Die hangt vooral samen met de wisselkoers van de euro.

De NIBUD-cijfers wijken deels af van de koopkrachtplaatjes van het kabinet, maar dat was in september ook al zo, zei Donner verder. Dat komt omdat het NIBUD soms andere aannames hanteert dan het kabinet.

De oppositie noemde de uitlatingen van Donner ongeloofwaardig. VVD, GroenLinks en SP drongen aan op koopkrachtreparatie.

Maar volgens de minister is het niet goed voor de stabiliteit van de economie om bij elke ontwikkeling te willen bijsturen. Hij wees erop dat het kabinet traditioneel in maart als het Centraal Planbureau met nieuwe gegevens over de economie komt, weer de balans opmaakt.

Donner noemde in een toelichting sterk stijgende lonen als een van de zorgen die steeds weer bij koopkrachtdiscussies opdoemen. Volgens hem is een gematigde loonontwikkeling van belang om ,,een loonprijsspiraal'' te voorkomen.

Daarbij benadrukte Donner, net als vicepremier Wouter Bos eerder afgelopen weekeinde, dat het aan vakbonden en werkgevers is om afspraken over salarissen te maken. De economie kan volgens de minister wel goed draaiende worden gehouden en de koopkracht op peil door zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.