Home

Achtergrond

Cramer positief over Brussels klimaatplan

Milieuminister Jacqueline Cramer noemt de klimaatplannen van de Europese Commissie evenwichtig.

De kosten voor de Nederlandse burger liggen op gemiddeld twee tot 2,50 euro per week, rekende zij vandaag voor. Volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso is de Europese burger gemiddeld 3 euro per week kwijt. Het klimaatplan dat hij presenteerde, kost zeker 60 miljard euro, of 0,5 procent van het totale bruto binnenlands produkt (bbp).

"Wij zitten op 0,32 procent'', aldus Cramer. De kosten van 2 à 2,50 euro die dat betekent voor de gemiddelde Nederlander, lopen daarmee op tot boven de 100 euro per jaar. "Maar dat bedrag is afhankelijk van het bestedingspatroon. Minder draagkrachtigen met meestal een kleiner (huur)huis zijn minder kwijt'', aldus de PvdA-bewindsvrouw.

Zij tilt er niet zwaar aan, dat Roemenië en Bulgarije meer CO2 mogen uitstoten. Een slecht voorbeeld richting China, vindt PvdA-europarlementariër Dorette Corbey. "De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Roemenië en Bulgarije moeten, net als China op mondiaal niveau, economisch kunnen groeien, maar wel op een energie-efficiënte manier.''

Nederland moet de uitstoot met 16 procent verder verminderen. Voor de hele EU is dat 20 procent. De lat had voor Cramer wel wat hoger mogen liggen. Zij wil daarom dat "nadrukkelijker'' in het EU-plan komt te staan dat de uitstoot met 30 procent omlaag moet.

"Als we dat pas in 2009 of 2010 doen, is die 30 procent veel lastiger te halen. Het is voor het bedrijfsleven ook helderder. Als de klimaattop in Kopenhagen wil slagen, moet de Europese reductiedoelstelling naar 30 procennt.'' Kopenhagen (2009) moet een nieuw Kyoto-klimaatakkoord opleveren. Het huidige akkoord loopt in 2012 af.

Lees ook 'Uitstoot broeikasgassen door landbouw moet 16 procent omlaag'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.