Home

Achtergrond

Compromisvoorstel cao Open Teelten

Werkgevers en werknemers hebben een compromisvoorstel bereikt over het nieuwe loongebouw van de cao Open Teelten.

Dat bevestigen woordvoerders van beide partijen. In juli 2007 werd een akkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers. Begin januari bleek tijdens de uitwerking van de cao- teksten dat er verschil van mening bestond over de inschaling in het nieuwe loongebouw van werknemers die op 1 juli 2007 al in dienst waren.

De discussie spitste zich toe op de zogeheten 'oude rechten'. Tijdens de cao-onderhandelingen is volgens de bonden afgesproken dat werknemers die op 1 juli 2007 al in dienst waren, er niet op achteruit mogen gaan. Werknemers die in de B-, C- en D-schalen zijn ingedeeld, hebben in het nieuwe loongebouw minder periodieken en zitten eerder aan het einde van hun schaal. De bonden zien dat als een achteruitgang.

De werkgeverscommissie heeft begin januari overleg gehad over het probleem. Donderdag voerde de redactiecommissie van de werkgevers overleg over de wijzigingsvoorstellen de bonden. Inmiddels ligt een compromisvoorstel op tafel dat aan de achterban wordt voorgelegd. Over de inhoud van het voorstel willen beide partijen nog niets zeggen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.