Home

Achtergrond 185 x bekeken 1 reactie

Brabant brengt ontwerpkaart ammoniak en veehouderij uit

De provincie Noord-Brabant heeft een ontwerpkaart Wet ammoniak en veehouderij (Wav) gepubliceerd.

Deze kaart geeft een overzicht van gebieden die gevoelig zijn voor verzuring en die in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen.

Het overzicht is nodig voor de uitvoering van de Wet Ammoniak en veehouderij, die geldt binnen een zone van 250 meter rondom deze gebieden.

Uitbreidingsplannen van veehouders worden door gemeenten getoetst aan deze wet. Gedeputeerde Staten bereiden besluitvorming door Provinciale Staten voor. In 2007 is al een conceptkaart vastgesteld. Inmiddels zijn de adviezen van de commissies verwerkt. Vanaf 17 maart ligt de ontwerpkaart ter inzage voor inspraak.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Annie

    Op school heb ik het vak scheikunde gehad. Daar denk ik vaak aan terug. Dat er nu na heel wat jaren de sterfte van de bossen erkend is, dat dit niet komt door de verzuring door ammoniak. Het is toch eenvoudig, ammoniak is een base, als je ammoniak wilt neutraliseren moet je zuur aan toevoegen. Zandgronden zijn van nature kalkarm, dus zuur. Er is maar een middel om grond minder zuur te maken moet kalk strooien. Dit is enige en goede manier om de verzuring tegen te gaan. Elke plant of boom onttrekt kalk aan de bodem. Wat men hier aanhaalt om hier intensieve veehouderij binnen 250 meter te weren is waanzin. Voegt niets toe en is geld verslindend. Het zijn compromissen tussen LTO, overheid en milieuorganisaties. Hier is niemand mee gediend en duurzaam wat ze altijd voor in de mond hebben, totaal niet. Het moet toch simpel zo zijn, dat de open ruimtes in het buiten gebied, bestemd zijn voor de voedselvoorziening. Dat er hier en daar wat in afgeweken wordt is daar en toe. Maar heel veel bossen laten ze gewoon dood gaan, en laten de bomen gewoon liggen. Als je mee maakt in je omgeveving, wat er een probleem gemaakt wordt als je een boom wilt kappen die in de weg staat. Laat staan als de rijweg te smal is en er een rij bomen weg moet, dan vergaat bijna de wereld. We hebben hier te maken met mensen die het niets intresseerd dat er nog brood op de plank moet zijn. Laat alles maar weer natuur worden, het intresseerdt ze niks voor de toe komst en als ze maar niet hoeven te werken. Er blijft maar een vraag over, wanneer komt men tot inkeer?

Of registreer je om te kunnen reageren.