Home

Achtergrond

Braakregeling in 2008 opgeschort

De braakregeling en AGF-bepaling verdwijnen in 2008, de braaktoeslagrechten echter niet.

De braakregeling is in 2008 opgeschort. De braaktoeslagrechten blijven echter wel bestaan, meldt het ministerie van LNV.

Komend jaar grond verplicht braak leggen hoeft dus niet meer. Voor 2008 mogen telers braaktoeslagrechten gebruiken om gewassen te telen. Het verzilveren van braaktoeslagrechten heeft voorrang op het verzilveren van gewone toeslagrechten.

De voorwaarde dat braaktoeslagrechten alleen geactiveerd kunnen worden op grond die voldoet aan de definitie 'akkerland' blijft van kracht. Het ministerie verstaat onder akkerland alle grond die tot het bedrijf behoort en die in 2003 niet in gebruik was als blijvend grasland en grond voor blijvende teelten, of grond voor niet-agrarische doeleinden.

Nog een verandering is dat per 2008 de aardappel-, groente- en fruitbepaling verdwijnt. Dat betekent dat in 2008 niet langer alleen met marktverordeningsgewassen als graan en bieten de toeslagrechten kunnen worden verzilverd, maar met elk willekeurig gewas.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.