Home

Achtergrond 230 x bekeken

Bijna 200 miljoen voor uitvoering waterbeleid

De agrarische sector en de waterbeheerders kunnen vanaf komend voorjaar bijna 200 miljoen euro tegemoet zien voor het aanpakken van problemen om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Dit zei directeur-generaal Renske Peters van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ze sprak op het eindsymposium Kaderrichtlijn Water in de agrarische bedrijfsvoering.

De geldstroom van de overheid bestaat uit twee trajecten. Enerzijds is er een bedrag van 75 miljoen euro, voor vernieuwende oplossingen om KRW-knelpunten aan te pakken. Dit geld wordt verdeeld op basis van een inschrijfregeling. Anderzijds is er 115 miljoen euro beschikbaar als een soort smeerolie (de overheid noemt het synergie), om de belangen van verschillende partijen in een waterbeheersgebied bij elkaar te brengen.

Doel is dat met deze gelden voor zoveel mogelijk partijen meerwaarde wordt gecreëerd. Bij alle knelpunten staat voorop dat deze zoveel mogelijk door goed overleg en maatwerk worden opgelost.

Of registreer je om te kunnen reageren.